Denna webbplats använder cookies för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du att dessa cookies placeras på din enhet.

Beständighetsprovning

Plastmaterialens beständighet påverkas av en mängd miljöfaktorer i kombination med de mekaniska påkänningar själva tillämpningen ger upphov till.

Faktorer som påverkar

Det stod tidigt klart att faktorer som värme, solljus, luftsyre och fukt i allmänhet påskyndade nedbrytning av plast. Mekanisk belastning, erosion, föroreningar, mikroorganismer och annan speciell påverkan förekommer beroende på tillämpning.

Accelerad åldring

Normalt har man inte tid att vänta på en provning under verkliga förhållanden. Det kan ju ta årtionden. Därför brukar man tillgripa accelererad åldring. Det innebär att man förstärker de faktorer som orsakar naturlig åldring. Det kan ske både utomhus – i öken eller tropisk regnskog – och inomhus i ugnar, klimatskåp eller vädersimulatorer.

Tyvärr görs detta ofta okritiskt. Man försöker skynda på åldringen alltför mycket. Man bokstavligen grillar materialet. Den accelererande åldringen blir då väsensskild från den naturliga. Följden blir felaktiga förutsägelser om den verkliga hållbarheten.

Åldringsfilosofi

Man måste först noggrant analysera funktionsmiljön, så att de i varje tillämpning viktigaste nedbrytande faktorerna identifieras. På grundval av tillgänglig kunskap bestämmer man sedan hur långt man kan gå i acceleration.

Kunskapen räcker sällan till för att bestämma maximalt tillåten acceleration eller att översätta resultaten i antal år under verkliga förhållanden. Då får man accelerera måttligt och tillgripa tumregler.

Om beständighetsprovning skall bedrivas seriöst måste man finna sig i att provningstiden blir lång – ett år är inte ovanligt. Men det måste alltid vara bättre att vänta länge på ett riktigare resultat än att snabbt få ett felaktigt.

Att tänka på vid åldring

Vid all åldring är det synnerligen viktigt att hålla en konstant temperatur och i förekommande fall en konstant relativ luftfuktighet. Detta beroende på att en kemisk reaktions hastighet (grovt räknat) fördubblas vid en temperaturhöjning av 10 °C – och åldring är i de flesta fall en kemisk reaktion.

Normalt tillåts en högsta onoggrannhet i tid och rum av ±1 °C, respektive ±5 % RF. Vid all åldring och speciellt vid långa provningstider (upp till ett år och mer kan förekomma) är det ytterst viktigt att vara säker på, att temperaturen har varit inom tillåten tolerans under hela provningen.

En annan viktig faktor är genomluftningen. Under åldringen förbrukas luftens syre och nedbrytningsprodukter bildas. För att få provningen reproducerbar, måste syrekoncentrationen hållas på en konstant nivå, samt nedbrytningsprodukter ventileras bort. För att uppfylla dessa krav måste luften bytas mellan 3 och 10 gånger per timme. Därför måste apparaterna vara utrustade med lufttillförsel och flödesmätare. Lufthastigheten måste också vara låg annars kan oxidationshastigheten öka och mjukgörare och åldringsskydd ventileras bort.


Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT


E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 033-22 56 30

Information om webbplatsen:
Villkor, cookies och sekretesspolicy


Vi kan erbjuda följande:
- Instrument
- Kalibrering
- Provning

Följ Elastocon på LinkedIn

Copyright © Elastocon AB 2019