Klimatskåp för batteriprovning

Binders klimatskåp för batteriprovning lämpar sig för tester som utförs på litiumjonceller och -moduler. Hantering av litiumjonbatterier kan utgöra en mängd olika potentiella faror. Systemoperatörer måste utvärdera risknivån och motverka den med hjälp av ett lämpligt säkerhetskoncept. LIT MK-serien av temperaturkammare från Binder ger ett reglerbart temperaturområde på -40 °C till +110 °C. Enheterna levereras med omfattande säkerhetsutrustning som standard så att provning av litiumjonceller kan utföras vid en förväntad risknivå på EUCAR 6.

Klimatskåp för batteriprovning, serie LIT MK

Binders klimatskåp för batteriprovning med säkerhetsutrustning i serie LIT MK är idealiska för åldrings-, prestanda- och stresstester inom kvalitetssäkring och batteriproduktion.

Utrustningspaket till klimatskåp för batteriprovning

Binder erbjuder en rad utrustningspaket för att passa olika riskkategorier som batteri­provningen faller inom.