Instrument för materialanalys

Elastocon erbjuder instrument för materialanalys från PerkinElmer för differentiell svepkalorimetri (DSC), termogravimetrisk analys (TGA), infraröd spektrometri med Fouriertransform (FTIR) och dynamisk mekanisk analys (DMA), samt en egen rörugn för bestämning av ask­halt och kimröks­halt, ES 14.

FTIR-spektrometer Spectrum Two

FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

Instrument för termogravimetrisk analys, TGA 4000

TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

Instrument för differentiell svepkalorimetri, DSC 4000

DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

Instrument för dynamisk mekanisk analys, DMA 8000

DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

Rörugn, ES 14

Rörugn ES 14 används för bestämning av ask­halt och kimröks­halt enligt ISO 247, ISO 1408, ASTM D297 och ASTM D1603.