Instrument för termogravimetrisk analys, TGA 4000

TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

Detta instrument kan kvantifiera förlust av vatten, förlust av lösnings­medel, förlust av mjukgörare, dekarboxylering, pyrolys, oxidation, sönder­delning, viktprocent fyllmedel, mängd metallisk katalytisk rest av kolnanorör och viktprocent aska.

Termogravimetrisk analys (TGA) är en teknik där ämnesmassan övervakas som funktion av temperatur eller tid då provet utsätts för ett kontrollerat temperatur­program i en kontrollerad atmosfär.

Ett TGA-instrument består av en mycket känslig våg innesluten i en ugn där temperaturen kan styras från rumstemperatur till ca 1 000 °C. Provnings­atmosfären kan växlas mellan t ex luft, kväve och syre.

TGA används exempelvis för analys av sammansättning hos gummi enligt ISO 9924

Mer information

Produktblad: PerkinElmer TGA 4000.pdf


Tillverkare: PerkinElmer