Analysvåg KERN AEJ

Analysvåg AEJ från KERN är en kompakt och avancerad analysvåg med användbart program för pipettkalibrering och alibiminne.

KERN AEJ finns i modeller med maxvikt 120 g till 220 g med upplösning på 0,1 mg.

Viktiga egenskaper

  • Automatisk intern justering vid temperaturförändring > 0,8 °C och tidsstyrd var tredje timme
  • Intuitiv pipettkalibreringsfunktion för att säkerställa dataintegritet och minimera riskerna i det dagliga arbetet med dina pipetter
  • Högre hastighet genom att stänga av den sista decimalen
  • Dispenseringsläge: genom att trycka på en knapp kan du ställa in alla relevanta parametrar för dosering
  • Alibi-minne: papperslös arkivering av upp till 100 000 vägningsresultat. För vägningar där verifiering är obligatorisk och som ska analyseras och bearbetas av en dator kräver lagstiftning elektronisk arkivering med hjälp av kontrollerbar, icke-manipulerbar datalagring.
  • Internt minne för upp till 999 viktresultat, 1000 objekt eller receptredienser, 100 behållarvikter, 100 användare

Mer information

Produktblad: kern-aes-aej-analytical-balances.pdf


Tillverkare: KERN