Åldringsskåp för provning av gummi- och plastmaterial

Elastocons åldringsskåp uppfyller de flesta ISO och ASTM standarder för provning av gummi- och plastmaterial. Beroende på modell kan skåpen levereras i tre storlekar: 50, 60 eller 120 liter innervolym med ett temperaturområde från 40 °C till 200 °C eller från 40 °C till 300 °C.

Åldringsskåpen finns i modeller med låg lufthastighet, hög laminär eller turbulent lufthastighet och med en karusell.

Elastocon åldringskåp EB 04-II

Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

Elastocon åldringskåp EB 12-II

Åldringskåp EB 12-II har hög lufthastighet med laminärt flöde från botten till toppen och ett förinställt, fast luftombyte på 7 (standard) eller 14 byten per timme. Detta uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

Elastocon åldringskåp EB 26HT

Åldringskåp EB 26HTHT har hög lufthastighet och en invändig karusell för snabb och enkel montering av upp till 36 provkroppar. Karusellen roterar i innerkammaren under provningen. EB 26HT har ett förinställt, fast luftombyte på 7 (standard) eller 14 byten per timme och uppfyller kraven i ISO 188 metod C.

Elastocon åldringskåp EB 27

Åldringskåp EB 27 har två separata flödesmätare med en inställningsbar luftombyteshastighet på mellan 3 till 200 byten per timme, men fortfarande med låg lufthastighet inuti kammaren. EB 27 uppfyller kraven i ISO 188 metod A, ASTM D573, ASTM D5423 typ 2, ASTM E145 typ IIA, IEC 216-4-1 och IEC 811-401.

Provrörsställ, EB 31

Provrörsställ EB 31 har plats för 15 provrör, som ingår vid leverans. Stället passar perfekt för vätskeprovning i värmeskåp.