Elastocon åldringskåp EB 04-II

Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

EB 04-II är ett åldringskåp för precisionsåldring av gummi och plast under kontrollerade förhållanden. Åldringskåpet finns i två storlekar; 60 liter och 120 liter (innervolym) och styrs via en mikro-PLC med pekskärm i färg.

EB 04-II kopplas till en extern lufttillförsel. Elastocon erbjuder även en tyst kompressor, EA 01, om tryckluft saknas.

Elastocons åldringskåp har utmärkt temperaturstabilitet och fördelning tack vare en innerkammare med kontrollerat luftflöde. Temperaturnoggrannheten är mycket viktig för beständighetsprovning i åldringskåp, eftersom ett temperaturfel på 1 °C motsvarar cirka 10 % fel i provningstiden.

Två temperatursensorer används, en för temperaturkontroll och en för mätning av temperaturen nära proverna. Den sistnämnda sensorn kan också vara ansluten till en programvara för loggning.

Dessa ugnar är idealiska för åldring av färdiga produkter och stora prover som inte är lämpliga för cellugnar. Både hyllor och provstänger som passar de flesta provtyper ingår.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

OBS! För bästa möjliga prestanda av instrumentet rekommenderar vi en placering i en miljö med en stabil temperatur mellan +10 och +30 °C.

Standarder

 • ISO 188 metod A
 • IEC 60811-1-2
 • IEC 60216-4-1

Temperaturområde

+40 °C till +200 °C (EB 04-II)
+40 °C till +300 °C (EB 04-IIHT)

Användbar volym

60 eller 120 liter

Viktiga egenskaper för Elastocons åldringskåp

 • Låg lufthastighet (<0,001 m/s)
 • Flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme
 • Temperaturvariation i tid ± 0,25 °C
 • Temperaturvariation i rum ± 0,5 %
 • Temperaturindikator med givare i innerkammaren (PLC)
 • Temperaturkontroll med 0,1°C börvärde (PLC)
 • Justerbara övre och nedre temperaturbegränsningar med larm (PLC)
 • Styrs via mikro-PLC, med pekskärm i färg
 • Namngivning av provning via PLC-skärmen
 • Kontrollerad luftombyteshastighet
 • Larm för lågt lufttryck (PLC)
 • Förbättrad isolering för lägre energiförbrukning, mindre miljömässig påverkan och lägre kostnader
 • Låg yttertemperatur tack vare kylkanaler
 • Indikator för strömbortfall (PLC)
 • Drifttidsmätare (PLC)
 • Återställningsbar nedräkningstid (PLC)
 • Larmhistorik
 • Mikrofilter för luften som avlägsnar 99,99 % av alla partiklar över 0,1 µm
 • Dörr med tvåpunktslåsning
 • Enkel installation och borttagning av hyllor

Tillbehör som ingår

 • 2 hyllor, 10 provstänger (12 provstänger för 120 liters modellen)
 • Manual på engelska
 • Nödvändiga verktyg (bland annat pekpenna till PLC-pekskärmen)
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat

Tillval för åldringskåpen

 • EB 04-IIW – Fönster och belysning (EB 04-II, EB 10-II och EB 12-II, upp till 300 °C) Klicka på bilden för att förstora den.
 • EB 04-IIDS – Givare som slår av fläkten och värmen om skåpsdörren öppnas
 • EB 04-IIHP – Extra element, enbart för 120 l storleken (EB 04-II och EB 10-II)
 • EB 04-IIHTSE – Extra temperaturgivare (EB 04-II och EB 10-II)
 • EA 01 – Tyst kompressor, 115 l/min
 • EB 04.02-60 och EB 04.02.120 – Extra hyllor för 60 respektive 120 l skåp (EB 04, EB 04-II, EB 10 och EB 10-II)
 • EB 04-AP – Accessport
 • EB-P – Rampfunktion för temperaturinställningar (PLC)
 • EC 11 – Monitor Plus övervakningsprogram
 • ED 04 – Dator (Windows)
 • ED 06 – UPS (Uninterruptible Power Supply), rekommenderas till datorn för att eliminera störningar från strömavbrott i upp till 30 minuter
 • Nätverkskabel

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon ageing ovens.pdf


Tillverkare: Elastocon