Cellugnar för provning av gummi- och plastmaterial

Elastocons cellugnar för provning av gummi- och plast­material tillverkas i konfigurationer med 4 eller 6 celler och finns med individuell temperatur i varje cell och med ett temperaturområde från 40 °C till 200 °C eller 40 °C till 300 °C. Cellugnarna uppfyller ISO 188, IEC 811 och andra tekniskt likvärdiga standarder för provning av gummi- och plastmaterial.

Elastocon cellugn EB 19

Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover. Uppfyller kraven i ISO 188 metod A, IEC 60811-401, IEC 60216-4-3 och DIN 53508 p. 6.4.

Elastocon cellugn EB 20

Cellugn EB 20 är utrustad med 6 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover. Uppfyller kraven i ISO 188 metod A, IEC 60811-401, IEC 60216-4-3 och DIN 53508 p. 6.4.

Elastocon cellugn EB 36 för AS/NZS 1660.2.3:1998

Cellugn EB 36 uppfyller standarden AS/NZS 1660.2.3:1998, med hjälp av en omrörare i varje cell, som rör om luften med ca 60 varv per minut.

Ställ till provhållare, EB 01.01

Detta ställ till provhållare, EB 01.01, underlättar och sparar tid vid provmonteringen.

Insats för ASTM-provning i cellugnar, EB 07.01

Insats EB 07.01 har tre provrör för provning enligt ASTM D865, värmeåldring av gummi i luft, och ASTM D471, provning av gummiegenskaper i vätska.

Insats för provning av PVC-material, EB 07.02

Insats EB 07.02 används för provning av värmestabilitet hos PVC-material i elektriska och optiska fiberkablar enligt IEC 60811-405.

Insats för provning enligt ISO 305 metod A i cellugnar, EB 07.03

Insats EB 07.03 har nio provrör för provning enligt ISO 305 metod A, där en cellugn används för stabil temperatur i stället för oljebad.