Cellugnar och boxar för relaxations­provning

Elastocon erbjuder cellugnar speciellt konstruerade för relaxations­provning av gummi. Cellernas innerhöjd är anpassad för att relaxations­riggarna ska uppnå så bra termisk kontakt som möjligt med cellens botten.

Cellugnen har en integrerad draghuv som hjälper till att minimera variationer i kraften under provningen genom att hålla temperaturen och luftflödet stabilt även kring relaxations­riggarnas övre del under provningen. Huven är tillverkad av polykarbonat och har ett temperatur­kontroll­system (Peltier-kylsystem) som kan hålla temperaturen inom ± 0,25 ° C.

Vi kan även erbjuda två typer av rumstemperatur­boxar, för provning i och under rumstemperatur.

Cellugn EB 21 för relaxationsprovning

Cellugn EB 21 har 4 celler med individuell temperatur­kontroll och individuell kontroll av luftombytes­hastigheten för varje cell. Temperatur­område +40 °C till +200 °C (HT-version upp till +300 °C).

Cellugn EB 22 för relaxationsprovning

Cellugn EB 22 har 6 celler med individuell temperatur­kontroll och individuell kontroll av luftombytes­hastigheten för varje cell. Temperatur­område +40 °C till +200 °C (HT-version upp till +300 °C).

Cellugn EB 38 för relaxationsprovning

Cellugn EB 38 för hög tempereratur har 4 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell. Temperaturområdet är +40 °C till +350 °C.

Cellugn EB 21 LTHTP för relaxationsprovning

Cellugn EB 21 LTHTP har 4 celler med individuell kontroll av temperatur och luftombytes­hastighet. EB 21 LTHTP kan programmeras för cyklande temperatur från rums­temperatur upp till +300 °C.

Cellugn EB 17 för relaxationsprovning

Cellugn EB 17 har 6 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från -70 °C upp till +245 °C.

Rumstemperaturbox EB 02.08

Lågtemperaturbox EB 02.25 är nästan likadan som EB 02.08 men kyls med kranvatten.