Cellugnar och boxar för relaxationsprovning

Elastocon erbjuder cellugnar speciellt konstruerade för relaxations­provning av gummi. Cellernas innerhöjd är anpassad för att relaxations­riggarna ska uppnå så bra termisk kontakt som möjligt med cellens botten.

Cellugnen har en integrerad draghuv som hjälper till att minimera variationer i kraften under provningen genom att hålla temperaturen och luftflödet stabilt även kring relaxations­riggarnas övre del under provningen. Huven är tillverkad av polykarbonat och har ett temperatur­kontroll­system (Peltier-kylsystem) som kan hålla temperaturen inom ± 0,25 ° C.

Vi kan även erbjuda två typer av rumstemperatur­boxar, för provning i och under rumstemperatur.

Cellugn EB 17 för relaxationsprovning

Cellugn EB 17 har 6 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från -40 °C upp till +245 °C.

Cellugn EB 21 för relaxationsprovning

Cellugn EB 21 har 4 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

Cellugn EB 22 för relaxationsprovning

Cellugn EB 22 har 6 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

Cellugn EB 23 för relaxationsprovning

Cellugn EB 23 har 4 celler med samma temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

Cellugn EB 23 LTP för relaxationsprovning

Cellugn EB 23 LTP har 4 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från rumstemperatur upp till +200 °C.

Rumstemperaturbox EB 02.08

Rumstemperaturbox EB 02.08 används för relaxations­provning av gummi i rumstemperatur för att undvika påverkan av temperatur­variationer och andra eventuella variationer i laboratoriet.

Rumstemperaturbox EB 02.08

Lågtemperaturbox EB 02.25 är nästan likadan som EB 02.08, men kyls med kranvatten.