Rigg för krypprovning av kabelmantlar, EV 11

EV 11 är en kryp rigg för mätning av deformation på termoplastiska kabelmantlar, så kallad "Heat distortion".

EV 11 är baserad på Elastocons rigg för sättning i kyla, EV 09. Programvaran EC 10 för sättning i kyla kan även användas tillsammans med EV 11 vid krypprovning.

Programvaran EC 10 kan användas tillsammans med EV 11 för krypprovning.

Läs mer om programvaran EC 10 här.


Tillverkare: Elastocon