Relaxationsriggar

Elastocons relaxationsrigg EB 02 för kontinuerlig provning av gummi i antingen kompression eller töjning enligt ISO 3384 och ASTM D6147. Relaxationsriggarna används i kombination med cellugn EB 21 eller EB 22, samt de programmerbara cellugnarna EB 17 eller EB 21LTHTP. Riggarna kan även användas med Elastocons temperatur­boxar för provning i rumstemperatur eller lägre temperatur.

Relaxationsrigg EB 02 i fem versioner

Relaxationsrigg EB 02 finns i olika alternativ för kontinuerlig relaxations­mätning av gummi i både kompression och spänning enligt ISO 3384 och ASTM D6147.

Högkraftsrigg EB 02HF

Högkraftsriggen EB 02HF används vid relaxations­provning av gummi med höga krafter upp till 45 kN (45 000 N), enligt ISO 3384.