Relaxationsrigg EB 02 i fyra versioner

Relaxationsrigg EB 02 finns i olika alternativ för kontinuerlig relaxations­mätning av gummi i både kompression och spänning enligt ISO 3384 och ASTM D6147.

ISO-standarderna rekommenderar tre prov av varje material per temperatur, men två är ok.

Relaxationssystem med cellugn och riggarRiggen fungerar tillsammans med cellugnarna EB 21, EB 22, EB 23, de programmerbara temperatur­cellugnarna EB 17 och EB 23LTP, eller med våra temperatur­boxar för provning i och under rumstemperatur.

OBS! Se till att välja en korrekt lastcell för provningen. Rekommendationen är att använda lastcellen mellan 10 % till 100 % av angiven maxbelastning. Under 10 % kan noggrannheten vara lägre än angivna ±1 % i ISO 3384 och ISO 6914.

Olika typer av relaxationsriggar

 • EB 02 – Kompressionsprovning vid temperaturer upp till 200 °C (ISO 3384)
 • EB 02HT – Kompressionsprovning vid höga temperaturer upp till 300 °C (ISO 3384)
 • EB 02HF – Kompressionsprovning med höga krafter upp till 45 kN (45 000 N) vid temperaturer upp till 200 °C (ISO 3384)
 • EB 02TE – Töjningsprovning vid temperaturer upp till 200 °C (ISO 6914)
 • EB 02TEHT – Töjningsprovning vid höga temperaturer upp till 300 °C (ISO 6914)
 • EB 02AP – Syrafast material för provning i vätskor och kompression vid temperaturer upp till 150 °C, inklusive lufttät vätske­behållare och kompressions­platta (ISO 3384)
 • EB 02SA – Extra syrafast material för provning i vätskor och kompression vid temperaturer upp till 200 °C, inklusive lufttät vätske­behållare och kompressions­platta (ISO 3384)
 • EB 02ALE – Kompressions­provning med möjlighet att byta vätska och luft vid temperaturer upp till 200 °C. Läs mer om ALE-test-systemet här.

Läs mer: Ett komplett relaxationssystem kräver följande komponenter

Standarder

Riggarna fungerar bra inuti apparat­kraven i ISO 3384, ISO 6914 och andra likvärdiga standarder.

Tillbehör som ingår

 • Manual på engelska
 • Nödvändiga verktyg
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat

Tillval för relaxations­riggarna

 • EB 02.01 – Behållare och tryckplatta för kompressionsmätning i vätska vid temperaturer upp till 200 °C (endast till rigg EB 02).
 • EB 02.01P – Lufttät behållare för tryck upp till 3 Bar och tryckplatta för kompressionsmätning i vätska vid temperaturer upp till 150 °C (endast till riggarna EB 02 och EB 02AP). En tryckmätare (EB 02.01P6) för denna behållare finns också som tillval.
 • EB 02.12 – Behållare för töjnings­provning i vätskor vid temperaturer upp till 200 °C (endast till rigg EB 02TE).
 • EB 02.05.1 – Förlängnings­kabel för lastceller – 2,5 meter – för annan placering av dataanslutningsboxen än direkt bakom ugnen.
 • EB 02.05.2 – Förlängnings­kabel för temperatur­sensor – 2,5 meter – för annan placering av dataanslutnings­boxen än direkt bakom ugnen.
 • EB 02.26 – Provhållare till relaxations­rigg för åldring av andra prover samtidigt som relaxations­provningen.
  Klicka för att förstora bilden.
 • EB 02.23 – Hållare för relaxations­riggar för säker placering på laboratorie­bänken.
  Klicka för att förstora bilden.

Mer information

Produktbroschyr:
Elastocon Stress Relaxation and Creep System.pdf

Titta på vår video om relaxations­provning:


Tillverkare: Elastocon