Relaxationssystem för kontinuerlig provning av gummi

Relaxationssystem för kontinuerlig mätning av gummi i tryck eller töjning enligt ISO 3384, ISO 6914 och ASTM D6147 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18-II-3

Den automatiska relaxations- och krypprovaren EB 18-II-3 har individuell styrning av de 3 prov­stationerna och av temperaturen i varje cell. Temperaturområdet ligger mellan +40 °C och +200 °C. EB 18‑II‑3 kan utföra provning enligt ISO 188 metod A, ISO 3384-1 metod A, ISO 6914 metod A och ISO 899 med viss modifikation (ingen töjningsmätare krävs).

Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 32

Den automatiska relaxations- och krypprovaren EB 32 är utrustad med en vätskecirkulator för kylning och kan cykla mellan -40 °C och +200 °C, med samma temperatur i alla 3 teststationerna. EB 32 kan utföra provning enligt ISO 188 metod A, ISO 3384-1 metod A och B, ISO 3384-2, ISO 6914 metod A samt ISO 899-1 och ISO 899-2 med viss modifikation (ingen töjningsmätare krävs).

ALE-testsystem med EB 21 cellugn för relaxationsprovning av gummi

ALE-test (Aeration and Liquid Exchange test) gör det möjligt att ha både automatisk luftning och vätskeutbyte under tiden som relaxationsprovningen pågår, i temperaturer upp till +200 °C.