Tillbehör till relaxationssystem

Ett komplett relaxationssystem för provning av gummi kräver även andra tillbehör än cellugnar för åldring och relaxations­riggar – data­anslutnings­boxen är ett exampel.

Dataanslutningsbox EB 02.14-x

Dataanslutningsboxen EB 02.14-x kopplar relaxations­riggar till en dator för inhämtning av kraft- och temperatur­data vid relaxations­provning av gummi­material.

Program för spännings­relaxation, EC 05

Program för spännings­relaxation, EC 05 utvärderar resultaten från relaxationsprovning av gummi­material enligt ISO- och ASTM-standarder.

Program för Arrhenius-diagram, EC 15

EC 15 är en programvara som hjälper dig att skapa ett Arrhenius-diagram, exempelvis efter en relaxationsprovning, för att uppskatta livslängden på ditt material.

Behållare för kompressions­mätningar i vätska, EB 02.01

Behållaren EB 02.01 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02 för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 3384.

Lufttät behållare för kompressions­mätning i vätska, EB 02.01P

Den lufttäta behållaren EB 02.01P för tryck upp till 3 bar kan användas tillsammans med relaxationsrigg EB 02 och EB 02AP för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +150 °C, enligt ISO 3384.

Behållare för töjnings­mätning i vätska, EB 02.12

Behållaren EB 02.12 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02TE för töjnings­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 6914.