Korrosionsprovning

Korrosion orsakar skador på produkter och infrastruktur för flera miljarder varje år. Korrosionen bryter ner de användbara egenskaperna hos material, speciellt metaller. Detta kan innebära förlust av styrka, utseende och permeabilitet för vätskor och gaser. På bara några dagar eller veckor kan en Q-FOG korrosionsprovare reproducera skador som visar sig efter månader eller år utomhus.

Korrosionsprovare Q-FOG CRH

Korrosionsprovare Q-FOG CRH med fuktkontroll kombinerar ett fördelaktigt pris med hög prestanda. Den har samma fördelar som CCT-modellen, men ger dessutom fullt variabel fuktreglering med hjälp av en innovativ förbehandling av luften.

Korrosionsprovare Q-FOG SSP & CCT

Korrosionsprovare Q-FOG SSP & CCT ger den bästa simuleringen i laboratoriet av naturlig korrosion orsakad av atmosfären. Den cykliska korrosions­kammaren kan köra traditionell saltspray och de flesta cyklande metoder inom bilindustrin.