Brandprovning av byggmaterial

För byggindustrin är det särskilt viktigt att känna till bygg­materialets reaktion på brand med resulterande parametrar som flam­spridning, brinnande droppar, brännbarhet, värme­avgivning, värme­värde, rökutveckling och toxicitet samt brand­beständighet hos byggmaterial. Brandreaktionen hos byggprodukter som ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar måste provas. Provning av brandmotstånd utförs på olika komponenter som tak, väggar, dörrar, fönster, stommar och brandskyddsmaterial.

Elastocon erbjuder ett flertal brandprovnings­system för byggmaterial, exempelvis brandprovningskammaren KBK för byggmaterial, från TAURUS Instruments.

Brandteknisk provning av golvbeläggningar med värmestrålning, TBB 913

TBB 913 är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1.

Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

SBI 915 är ett brandprovningssystem för brandteknisk provning av byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI) enligt EN 13823.

Brandprovning av obrännbarhet hos byggprodukter, TNB 912

TNB 912 är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182.

Brandprovare för gipsprodukter, FRG

FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter. Systemet använder två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial. TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

KBK 917 brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.