Brandprovning av fordonsinteriörer och komponenter

Elastocon erbjuder brandprovnings­system för fordonsmaterial och komponenter – HBK horisontell brandprovningskammare för fordonsinteriörer och TFB brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, från TAURUS Instruments.

Horisontell brandprovningskammare för fordonsinteriörer, HBK

HBK är ett brandprovnings­system för bestämning av brinn­hastigheten hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner som antänds av en låga enligt standarderna ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, GB 8410, IS 15061, CMVSS 302, U.T.A.C. 18-502, FAR 25.853 (horisontell brand­provning av flygplans­interiörer).

Brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, TFB

TFB är ett brandprovningssystem för bränsle- och oljeslangar och används för bestämning av flamresistensen hos slangar direkt utsatta för en flamkälla enligt DIN 73379.