Brandprovning av kablar

Brandegenskaper hos kablar är mycket viktigt ur brandskyddssynpunkt. Kablar har av denna anledning inkluderats i det europeiska klassificeringssystemet under CPR (Construction Products Regulation).

Elastocon erbjuder brandprovnings­systemet KBT för kablar, från TAURUS Instruments.

Brandprovningssystem för kablar, KBT

KBT 916 är ett brandprovnings­system för kablar som mäter flamspridning, värme­utveckling och rök­utveckling under brand­provning av vertikalt monterade buntade kablar och isolerade ledningar enligt EN 50399 och IEC 60332-3-10.