Brandprovning av plast

Elastocon erbjuder brandprovnings­system för plast, exempelvis LOI för analys av syreindex hos plast, från TAURUS Instruments.

Brandprovning genom analys av syreindex hos plast, LOI

LOI 901 är ett brandprovningssystem för bestämning av brandegenskaper hos plast med hjälp av syreindex vid omgivnings­temperatur enligt ISO 4589-2 och ASTM D2863.

 Brandprovning av elektronik, UL94

UL94 är en provningsutrustning för bestämning av brännbarhet hos tunna flexibla provkroppar av plast i vertikalt läge i kontakt med liten flamma. Provning enligt UL94 utgåva 5 & 6, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, ISO 9772 och ISO 9773.