Byggmaterial

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av byggmaterial.
 • Brand­provning av golv­beläggningar med värme­strålning, TBB

  TBB 913 är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1.

 • Brandprovare för gipsprodukter, FRG

  FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter. Systemet använder två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

 • Brandprovning av obränn­barhet hos bygg­produkter, TNB

  TNB 912 är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182.

 • Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

  SBI 915 är ett brandprovningssystem för brandteknisk provning av byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI) enligt EN 13823.

 • Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

  KBK 917 brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.

 • Glansmätare CS-380

  Glansmätare CS-380 är ett prisvärt, handhållet instrument som används främst för glansmätning av ytor av färg, plast, metall, keramik, byggnadsmaterial och liknande material. CS-380 har tre mätvinklar (20°, 60° och 85°) och följer bland annat standarden ISO 2813.

 • Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

  TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial.TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

 • Handhållet XRF-instrument, S1 Titan

  S1 Titan är ett lätt och robust handhållet XRF-instrument för snabb analys av kemiska samman­sättningar i olika material genom användning av röntgenstrålning.

 • Hårdhetsmätare för kulintrycksmetod och Rockwell, 3106

  Hårdhetsmätare 3106 för kulintrycksmetod och Rockwell är en modulär hårdhetsmätare för bland annat plast, metall och byggmaterial.

 • Kulörmätare, HADS-660

  Kulörmätare HADS-660 är ett prisvärt, handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktnings­vinkel). Kulörmätaren kan användas för färg­matchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • Ljusskåp för visuell kulörkontroll, MiniMatcher-serien

  Ljusskåp i MiniMatcher-serien hjälper dig att tillförlitligt utvärdera och kommunicera färg. Ljusskåpen är idealiska för visning av beläggningar, textilier, förpackningar, kosmetika och annat.

 • Plattapparat med skyddszon i GHP-serien

  GHP-serien är plattapparater med skyddszon (guarded hot plate) för bestämning av värmemotstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C177, DIN EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939 och EN 674.

 • Provning av rök­utveckling med helium-neonlaser, TRDL

  TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

 • Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.

 • Provnings­kammare med varmlåda, TDW 4140/4240

  TDW 4140/4240 provnings­kammare använder en kontrolleradvarmlåda (guarded hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos färdiga bygg­produkter som dörrar och fönster, enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363.

 • Slagprov med fallande vikt

  Lättmanövrerad slagprovare med fallande vikt för provning av fönsterprofiler, ramar, rör med mera, enligt RAL 716-1 och liknande metoder.

 • Universellt kalibratorsystem, UC1

  Q-Labs universella kalibrator­system UC1 är en revolutionerande, handhållen enhet för kalibrering av irradians och temperatur i QUV- och Q-SUN-utrustning för väderprovning.

 • Utomhusprovning av produkter och material i Arizona

  Elastocon förmedlar utomhus­provning av produkter och material i ökenklimat hos Q-Lab i Arizona.

 • Utomhusprovning av produkter och material i Florida

  Elastocon förmedlar utomhusprovning av produkter och material i subtropiskt klimat hos Q-Lab i Florida.

 • Vädersimulator för accelererad väderprovning, QUV

  Q-Labs väder­simulator QUV för accelererad väderprovning har UV-lysrör och kondenserande fuktighet och / eller vattenspray, som snabbt reproducerar väder­relaterade skador.

 • Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

  TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.

 • Värmeflödesmätare i HFM 446-serien

  HFM 446-serien är värmeflödesmätare för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och JIS A1412.

 • Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

  TLR 1000 är en värmelednings­mätare (guarded hot pipe) för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534, ASTM C335, DIN EN 1946-5 och DIN 52613.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑1

  Q-SUN Xe‑1 xenonkammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Q-SUN Xe‑1 är av bänk­modell, med en xenonlampa och horisontell prov­placering. Xe‑1 är det perfekta valet för laboratoriet med begränsat utrymme och budget. Vatten­spray finns som tillval.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑2

  Q-SUN Xe‑2 xenon­kammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Xe‑2 är av golvmodell, med en xenon­lampa och roterande prov­karusell, till ett fördelaktigt pris. Vatten­spray finns som tillval.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑3

  Q-SUN Xe‑3 xenonkammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Q-SUN Xe‑3 är en större golvmodell med horisontell prov­placering. Xe‑3 har fler prov­platser än Xe‑1 och använder tre xenon­lampor. Provlådan kan modifieras till att även ta större tre­dimensionella prover. Q-SUN Xe‑3 har fuktkontroll och kan även levereras med vattenspray som tillval.