Byggmaterial

 • TBB är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1, för klassificering enligt det europeiska systemet för Euroklasser A2, B, C och D.

 • FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter, med två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

 • TNB är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182 för klassificering i klasserna A1 och A2.

 • SBI är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av bygg­produkter utom golv­beläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI)  enligt EN 13823 för klassificering i klasserna A2, B, C och D.

 • KBK brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.

 • TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial.TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

 • TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

 • TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

 • TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

 • TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.

 • TDW 4140/4240 provnings­kammare använder en kontrolleradvarmlåda (guarded hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos färdiga bygg­produkter som dörrar och fönster, enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363.

 • TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.

 • TCA-serien är värmeflödes­mätare från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och EN 12939.

 • TLR 1000 är värmelednings­mätare för rörisolering (guarded hot pipe) från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534 och DIN EN 1946-5.