Byggmaterial

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av byggmaterial.
 • Brand­provning av golv­beläggningar med värme­strålning, TBB

  TBB är ett brand­provnings­system för bestämning av brandtekniskt beteende hos golv­beläggningar vid påverkan av värme­strålning, enligt ISO 9239-1, för klassificering enligt det europeiska systemet för Euroklasser A2, B, C och D.

 • Brandprovare för gipsprodukter, FRG

  FRG är ett brandprovningssystem för gipsprodukter, med två brännare enligt DIN EN 520 för bestämning av strukturell sammanhållning av gipsprodukter vid höga temperaturer.

 • Brandprovning av obränn­barhet hos bygg­produkter, TNB

  TNB är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av obränn­barhet hos bygg­produkter, i en cylindrisk ugn, enligt ISO 1182 för klassificering i klasserna A1 och A2.

 • Brandprovning med enskilt brinnande föremål, SBI

  SBI är ett brandprovnings­system för brandteknisk provning av bygg­produkter utom golv­beläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI)  enligt EN 13823 för klassificering i klasserna A2, B, C och D.

 • Brandprovningskammare för byggmaterial, KBK

  KBK brandprovningssystem för byggmaterial används för att bestämma antändligheten hos byggprodukter vid direkt påverkan av en låga – Del 2: Provning med enkel låga DIN EN ISO 11925-2 för klassificering enligt Euroklasserna B, C, D och E.

 • Glansmätare CS-380

  Glansmätare CS-380 är ett prisvärt, handhållet instrument som används främst för glansmätning av ytor av färg, plast, metall, keramik, byggnadsmaterial och liknande material. CS-380 har tre mätvinklar (20°, 60° och 85°) och följer bland annat standarden ISO 2813.

 • Glödbrandsprovare för byggmaterial, TSP

  TSP är ett brandprovningssystem för glödbrandsprovning av byggmaterial.TSP har en brännare för bestämning av byggprodukters benägenhet att underhålla glödbrand, enligt DIN EN 16733.

 • Hårdhetsmätare för kulintrycksmetod och Rockwell, 3106

  Hårdhetsmätare 3106 för kulintrycksmetod och Rockwell är en modulär hårdhetsmätare för bland annat plast, metall och byggmaterial.

 • Kulörmätare CS-520

  Kulörmätare CS-520 är ett prisvärt, handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktnings­vinkel). Kulörmätaren kan användas för färg­matchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • Plattapparat med skyddszon, TLP‑serien

  TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

 • Provning av rök­utveckling hos pyro­tekniska liv­räddnings­redskap, TPRD

  TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

 • Provning av rök­utveckling med helium-neonlaser, TRDL

  TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

 • Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.

 • Provnings­kammare med varmlåda, TDW 4140/4240

  TDW 4140/4240 provnings­kammare använder en kontrolleradvarmlåda (guarded hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos färdiga bygg­produkter som dörrar och fönster, enligt ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2 och ASTM C1363.

 • Universellt kalibratorsystem, UC1

  Q-Labs universella kalibrator­system UC1 är en revolutionerande, handhållen enhet för kalibrering av irradians och temperatur i QUV- och Q-SUN-utrustning för väderprovning.

 • Utomhusprovning av produkter och material i Arizona

  Elastocon förmedlar utomhus­provning av produkter och material i ökenklimat hos Q-Lab i Arizona.

 • Utomhusprovning av produkter och material i Florida

  Elastocon förmedlar utomhusprovning av produkter och material i subtropiskt klimat hos Q-Lab i Florida.

 • Vädersimulator för accelererad väderprovning, QUV

  Q-Labs väder­simulator QUV för accelererad väderprovning har UV-lysrör och kondenserande fuktighet och / eller vattenspray, som snabbt reproducerar väder­relaterade skador.

 • Värmeflödes­mätare i varmlåda, TDW 4040

  TDW 4040 provnings­kammare använder en värmeflödes­mätare i en så kallad varmlåda (hotbox) för att bestämma värme­genomgång och värme­motstånd under stationära förhållanden hos murverk, enligt DIN EN 1934.

 • Värmeflödesmätare i TCA-serien

  TCA-serien är värmeflödes­mätare från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och EN 12939.

 • Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

  TLR 1000 är värmelednings­mätare för rörisolering (guarded hot pipe) från TAURUS Instruments för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534 och DIN EN 1946-5.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑1

  Q-SUN Xe‑1 xenonkammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Q-SUN Xe‑1 är av bänk­modell, med en xenonlampa och horisontell prov­placering. Xe‑1 är det perfekta valet för laboratoriet med begränsat utrymme och budget. Vatten­spray finns som tillval.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑2

  Q-SUN Xe‑2 xenon­kammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Xe‑2 är av golvmodell, med en xenon­lampa och roterande prov­karusell, till ett fördelaktigt pris. Vatten­spray finns som tillval.

 • Xenonkammare för väderåldring, Q-SUN Xe‑3

  Q-SUN Xe‑3 xenonkammare för accelererad väder­åldring och provning av ljus­beständighet. Väder­simulatorn Q-SUN Xe‑3 är en större golvmodell med horisontell prov­placering. Xe‑3 har fler prov­platser än Xe‑1 och använder tre xenon­lampor. Provlådan kan modifieras till att även ta större tre­dimensionella prover. Q-SUN Xe‑3 har fuktkontroll och kan även levereras med vattenspray som tillval.