C-Therm Technologies logoC-Therm Technologies grundades 2007 i Kanada och tillhanda­håller sensor­lösningar för forskning och utveckling, tillverkning och kvalitets­kontroll. Företaget erbjuder det senaste inom instrumentering för snabb, icke-förstörande termisk analys.

C-Therm – mätning av värmekonduktivitet och dilatometri

Värme­konduktivitets­mätaren Trident är senaste generationens instrument för mätning av värme­lednings­förmåga, med möjlighet att koppla upp till tre sensorer för olika mät­metoder, enligt ASTM D7984, D5334, D5930 och ISO 22007-2.

Trident passar bra för tillämpningar inom polymerer, nanomaterial, kyl- och värme­överförings­vätskor, geologi, fasförändrings­material och isolering. Provning kan göras av ett brett spektrum av fasta ämnen, vätskor, pulver och pastor.

TC-kit erbjuder en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning med TPS-metoden (Transient Plane Source) och de verktyg och programvara som behövs för att bygga och anpassa ett analys­instrument för mätning av värme­lednings­förmåga.

Med Tx Touch Experience Platform kan känslan av värme och svalka hos textila material kvantifieras enligt ASTM D7984.

Elastocon representerar C-Therm Technologies i följande länder:

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Island

Visa C-Therms produkter

Till C-Therms webbplats