Climats logoClimats utvecklar tekniskt avancerade klimat­kammare.

Produkterna kan delas in i två huvud­kategorier:

Olika typer av standardiserade klimat­kammare med många användnings­områden

climats instruments 400px

  • Temperatur­provning
  • Temperatur- och luftfuktighets­provning
  • Temperatur­chockprovning
  • Benchtop-provning
  • Luftgenerator

Klimatkammare för specifik provning

  • Vibrations­test
  • Walk-in provning
  • Saltsprayprov
  • Kundanpassade lösningar

Climats har kunder inom många applikations­områden: fordon, flyg, rymd, elektronik, provnings­laboratorier, forskning, kemi och försvars­industri.

Elastocon representerar Climats i följande länder:

  • Sverige

Visa Climats produkter

Till Climats webbplats