Program för informations­hantering i laboratoriet

Elastocon erbjuder följande programvaror från tyska MonTech för informations­hantering vid gummi- och polymer­tillverkning:

  • MonQuality, ett program för att hantera information i laboratoriet
  • MonRecipe, ett program för blandning och recept­utveckling
  • MonStat, ett program för statistisk processtyrning

Läs mer i respektive produktartikel.

Program för blandning och receptutveckling, MonRecipe

MonRecipe är ett program från MonTech som ger konsekvens och spår­barhet i blandnings- och recept­utvecklings­processer inom gummi­industrin.

Program för statistisk processtyrning, MonStat

MonStat är ett program för statistisk processtyrning och rapportering, utvecklat av MonTech. Statistisk processtyrning hjälper snabbt till att minska variationer och kostnader samt öka produktiviteten.