Program till instrument för materialprovning

Elastocon erbjuder flera programvaror till instrument för olika typer av materialprovning: hårdhetsprovare, tjocklekmätare, vågar, instrument för spännings­relaxation och sättning i kyla är några exempel.

Program för mätning av hårdhet, EC 01

EC 01 är ett program för mätning av hårdhet som kan anslutas till hårdhetsmätare av flera olika fabrikat, som Wallace, Bareiss, Zwick och Durotech. Programmet kan hantera alla mätskalor för både Shore och IRHD.

Program för mätning av tjocklek och sättning, EC 02

EC 02 är ett program för mätning av tjocklek och sättning som kan anslutas till Mitutoyos tjockleksmätare.

Program för mätning av vikt, EC 03

EC 02 är ett program för mätning av vikt som kan anslutas till vågar från Kern, Sartorius och Mettler.

Program för spännings­relaxation, EC 05

Program för spännings­relaxation, EC 05

EC 05 är ett program för spännings­relaxation som utvärderar resultaten från relaxations­provning av gummi­material enligt ISO 3384 och ISO 6914.

Läs mer: Program för spännings­relaxation, EC 05

Program för sättning i kyla (LTCS), EC 10

 Program för sättning i kyla (LTCS), EC 10

EC 10 är ett program för sättning i kyla (LTCS) som övervakar temperaturen under provtiden och loggar återhämtningen då deformationen av provkroppen släpps.

Läs mer: Program för sättning i kyla (LTCS), EC 10

Program för Arrhenius-diagram, EC 15

Program för Arrhenius-diagram, EC 15

EC 15 är en programvara som hjälper dig att skapa ett Arrhenius-diagram, exempelvis efter en relaxationsprovning.

Läs mer: Program för Arrhenius-diagram, EC 15

Program för instrumentkontroll, MonControl

MonControl är ett lättanvänt och mång­sidigt program inom universell instrument­kontroll.