Elastocon logoElastocon tillverkar och säljer egenutvecklad provnings­utrustning för gummi- och plastmaterial.

Vårt mål är att erbjuda instrument med hög precision som ger ett korrekt resultat för existerande provnings­metoder för gummi- och plastmaterial, men vi utvecklar också instrument för nya metoder.

elastocon instruments 400pxSedan starten har Elastocon utvecklat över 100 olika instrument – från kompressions­riggar till automatiska provnings­instrument. Kontruktion, utveckling och det elektriska görs av Elastocon medan under­leverantörer gör den mekaniska tillverkningen.

Elastocon tillverkar utrustning bland annat för:

Elastocon grundades 1987 av Göran Spetz som då jobbade på SP, Sveriges Tekniska Forsknings­institut i Borås, numera RISE.

Läs mer om Elastocons historia här

Visa Elastocons produkter