ISO 1853, ISO 2878, ISO 2951, IEC 60502-2

Elastocon erbjuder utrustning för elektrisk provning av polymera material, som bestämning av volymresistivitet eller resistans i gummi- och plastmaterial för exempelvis kablar.

Volymresistivitetsmätare, EE 01TF

Testfixturen EE 01TF kombinerad med basinstrumentet EE 01Base används för bestämning av volymresistivitet på ledande och halvledande gummi­material enligt ISO 1853.

Volymresistivitetsmätare, EE 03TF

Testfixturen EE 03TF-1/10 kombinerad med basinstrumentet EE 01Base används för bestämning av volymresistivitet på halvledande material, enligt kabelstandard IEC 60502-2 samt ASTM D257 fig 6 för isolerande material.

Volymresistivitetsmätare, EE 04TF

Testfixturen EE 04TF används i kombination med basinstrument EE 01Base för bestämning av volymresistivitet på isolerande material enligt ISO 14309, IEC 62631-3-1 samt ASTM D257 fig 4.

Resistansmätare, EE 02

Resistansmätare, EE 02, är ett instrument för bestämning av elektrisk resistans på ledande (konduktiva) och antistatiska gummiprodukter, enligt ISO 2878.