ISO 1853, ISO 2878, ISO 2951, IEC 60502-2

Elastocon erbjuder utrustning för elektrisk provning av polymera material, som bestämning av volymresistivitet eller resistans i gummi- och plastmaterial för exempelvis kablar.

Volymresistivitetsmätare, EE 01-III

Volymresistivitets­mätare, EE 01-III, för bestämning av volymresistivitet på ledande och halvledande gummi­material, enligt ISO 1853.

Resistansmätare, EE 02

Resistansmätare, EE 02, är ett instrument för bestämning av elektrisk resistans på ledande (konduktiva) och antistatiska gummiprodukter, enligt ISO 2878.

Volymresistivitetsmätare, EE 03-III

Volymresistivitets­mätare, EE 03-III, för bestämning av volymresistivitet på halvledande material, enligt kabelstandard IEC 60502-2.