Densitetsbestämning av färg

Densitet är vikten per volymenhet vid en angiven temperatur. Densitetsbestämning är ett viktigt mått för att omvandla vikt till en volymenhet. När färgen tillverkas mäts råvarorna i viktenheter för att styra processen. Den färdiga produkten säljs oftast i volymenheter.

Volymmätning är grundläggande för effektiv densitetsbestämning. En densitetsbägare beskrivs också som en flytande pyknometer. ISO-bägarna används mest internationellt. I Nordamerika är det vanligast med bägare i vikt per gallon. Alla densitetsbägare fungerar på samma sätt, de precisionstillverkas med ett litet hål i locket för att tillåta vätske- och luftöverskott att avlägsnas.

Densitetsbägare för färg, ISO-modell

BYK-Gardners densitetsbägare för färg finns i 100 ml eller 50 ml storlek i ISO-modellen.