Dispersion och kontroll av partikelstorlek i vätskemedium

Kemisk dispersion betyder en blandning av småpartiklar i vätska finfördelade på olika faser, där kolloid betecknar tillståndet för de minsta partiklarna. När fasta material mals i ett vätskemedium för att minska partikelstorlek används en grindometer för att kontrollera partikelstorleken.

I färg- och bläckindustrier kallas grindometern också för Hegman-mätdon. Pigmentpartiklarna är i ett agglomererat tillstånd. Agglomeraten mals för att producera mindre aggregat eller primärpartiklar. Hegman-malningen är ett snabbt enkelt test för att avgöra förekomsten av grova partiklar och deras ungefärliga storlek. En bestämning kan göras för att fortsätta malningsprocessen.

Grindometrar finns i olika storlekar, skalenheter och skalområden. BYK-Gardners grindometer använder bland annat Hegman-skalan för att följa krav från ISO- och ASTM-metoder.

Grindometer

BYK-Gardners grindometer används för att kontrollera partikelstorleken när fasta material mals i ett vätskemedium för att minska partikelstorlek.