Filmapplicering på provkartor för provning av våtfilmsegenskaper hos färg

En korrekt och enhetlig filmtjocklek är avgörande för att uppnå enhetlighet i färg, utseende och specifika fysikaliska egenskaper, som skrubbmotstånd, elasticitet med mera. Därför anger internationella specifikationer liksom företagens interna testmetoder inte bara en minsta filmtjocklek, utan kräver också att filmtjockleken ska kunna styras inom ett definierat område.

Den vanligaste metoden för applicering av färg i laboratoriet är med filmapplikatorer, ofta i form av en metallstång. Denna typ av filmapplikator kan applicera våta filmlager med nästan varje önskad tjocklek från några mikrometer upp till 1000 mikrometer. Applikatorn kan bestryka underlaget – i form av olika typer av provkartor – antingen manuellt eller med automatiska filmapplikatorer, för ett repeterbart resultat.

BYK-Gardner erbjuder ett brett urval av utrustning för filmapplicering av alla typer.

Provbestrykningskort byko-chart

Provbestrykningskort byko-chart finns för praktiskt taget alla målnings­applikationer och beläggnings­material. Provkorten är lätta att använda och ett billigt substrat för att prova en mängd olika beläggnings­egenskaper som opacitet, utbredningsförmåga, penetrations­beteende samt flödes- och utjämnings­egenskaper.

Automatisk filmapplikator byko-drive

Den automatiska film­applikatorn byko-drive är en mångsidig, prisvärd modell som förbättrar överensstämmelsen mellan prov­strykningarna.

Filmapplikator med trådlindad stång

Filmapplikator med trådlindad stång för olika filmtjocklekar och 200 mm filmbredd.

Filmapplikator med flersidig ram

Filmapplikatorn med flersidig ram har åtta förinställda filmtjocklekar i samma ram.

Filmapplikator Casting Knife

Filmapplikator Casting Knife erbjuder justerbar filmtjocklek för maximal flexibilitet.

Filmapplikator av stavtyp

Filmapplikator av stavtyp är konstruerade för enkel rengöring och underhåll.

Filmapplikator med U-formad stav

Filmapplikator med U-formad stav kanaliserar beläggningen för en noggrann filmbredd.

Filmapplikator av ramtyp

Ramapplikatorn med fyra förinställda filmtjocklekar är det perfekta valet för färg och andra beläggningar med låg viskositet.

Filmapplikator med fyrsidig stav

Filmapplikator med fyrsidig stav kan applicera fyra olika filmtjocklekar.

Filmapplikator med dubbelsidig stav

Filmapplikator med dubbelsidig stav har två förinställda filmtjocklekar.