Hårdhetsmätare för ytskikt

Ytskiktshårdhet är motståndet hos en yta mot en mekanisk kraft, som tryck, gnuggning eller skrapning. Det finns många mätinstrument för hårdhetsmätning, beroende på ytskiktets syfte. Hårdhetsmätare kan variera från en ekonomisk skrapprovare till en stationär hårdhetsmätare.

BYK-Gardner erbjuder flera portabla hårdhetsmätare för fältprovning samt bänkmodeller för laboratorier. Instrumentvalet styrs av ytskiktets användningsområde och precisionsnivån som behövs i mätresultatet.

Pendelhårdhetsmätare

Pendelhårdhetsmätare från BYK-Gardner för mycket exakt mätning av hårdhet hos färg med hjälp av antingen en Konig- eller Persoz-pendel.

Hårdhetsmätare Buchholz

Hårdhetsmätare Buchholz ger en pålitlig provning av deformerbara plastbeläggningar.

Hårdhetsmätare DUR-O-Test

Hårdhetsmätare DUR-O-Test använder en nål med en justerbar tryckfjäder för att skapa en repa på den belagda ytan.

Pennhårdhetsmätare (Wolf-Wilburn)

Pennhårdhetsmätare (Wolf-Wilburn) provar ytskiktets reptålighet.

Mätinstrument byko-cut universal

Mätinstrument byko-cut universal

Mätinstrument byko-cut universal mäter skikt­tjocklek, vid­häftning och hårdhet i färgskikt i ett och samma instrument.

Läs mer: Mätinstrument byko-cut universal