Konduktivitetsmätning av färg

Vätskor bygger upp ett specifikt ohmskt motstånd mot elektrisk ström, beroende på den pålagda spänningen. Det ömsesidiga värdet är konduktiviteten. Det uppmätta motståndet beror på det geometriska arrangemanget av elektroder inom mätcellen. För att vara oberoende av mätcellen, måste den uppmätta resistansen delas med cellkonstanten "C", som ger ett specifikt motstånd.

Konduktivitetsmätaren BYK LC 2 används endast till lösningsmedelsbaserade ytskikt och förenklar mätningen av konduktivitet.

Konduktivitetsmätare BYK LC 2

Konduktivitetsmätare BYK LC 2 används till lösningsmedelsbaserade ytskikt.