Skikttjockleksmätning av färg

Skiktjockleken på färg är en viktig parameter som måste mätas rutinmässigt. Den rätta skiktjockleken påverkar färgens opacitet, utseende och beläggningens skyddande egenskaper. För tjocka färgskikt kan också vara skadligt eftersom det kan leda till överdriven torktid, sprickbildning och flagning. Kontroll av målningsprocessen med tjockleksmätning av färgskiktet bibehåller beläggningens lämpliga egenskaper.

Mätning av torrfilmtjockleken kan antingen göras med icke-förstörande mätning eller förstörande mätning. Icke-destruktiv filmtjockleksmätning använder principen för magnetisk induktion för järnhaltiga substrat och virvelström för underlag som inte är järnhaltiga.

Certifierade referensdistanser

Certifierade referensdistanser av plast används för att kalibrera eller kontrollera skikt­tjockleks­mätare.

Skikttjockleksmätaren DUALSCOPE MP0R

Skikttjockleksmätaren DUALSCOPE MP0R är en mycket exakt och korrekt skikttjockleksmätare för färg.

Skikttjockleksmätaren byko-test 8500

Skikttjockleksmätaren byko-test 8500 har en modulär design för att rymma ett brett spektrum av applikationer.

Skikttjockleksmätaren byko-test 4200/4500

Skikttjockleksmätaren byko-test 4200/4500 är en ekonomisk modell som kan mäta skikttjocklek på både järnhaltiga och icke järnhaltiga substrat (4500) eller enbart järnhaltiga substrat (4200).

Mätinstrument byko-cut universal

Mätinstrument byko-cut universal mäter skikt­tjocklek, vid­häftning och hårdhet i färgskikt i ett och samma instrument.