BYK-Gardner erbjuder ett brett utbud för provning av slagtålighet och elasticitet

Slagtålighetsprovare är allmänt använda inom beläggnings- och plastindustrin. I båda sammanhangen mäts slagtålighet genom att en vikt släpps från ett kontrollerat avstånd. För plastmaterial ökas kraften tills strukturella fel uppstår. För belagda ytor visas fel som en spricka i färgfilmen. Slagtålighets­provare skapar en deformation i ytan som även kan användas för att mäta elasticiteten hos en beläggning.

Förutom slagtålighet måste färgen ha en korrekt mängd av elasticitet för att motstå sprickbildning under spänning, för att fungera på rätt sätt under användning. Ett vanligt prov av elasticiteten är att böja en belagd plåtpanel över en cylindrisk eller konisk formad stång, i en böjningsprovare. En djuppressnings­provare är en annan elasticitets­provare, som långsamt pressar en rund kula genom en belagd panel tills sprick­bildning uppstår i färg­skiktet. Graden av böjning eller deformation av den belagda ytan mäts för att utvärdera elasticiteten.

BYK-Gardner erbjuder ett brett utbud av modeller och tillbehör för både slagtålighets­provning och provning av elasticitet.

Mekanisk djuppressningsprovare

Den mekaniska djuppressnings­provaren från BYK-Gardner är en ekonomisk och noggrann elasticitetsprovare, som provar töjnings­förmåga och deformation av beläggningar.

Slagtålighetsprovare modifierad enligt SPI

BYK-Gardners slagtålighetsprovare modifierad för provning enligt SPI (Society of the Plastics Industry) har en förstärkt konstruktion jämfört med modellen för tyngre provning.

Slagtålighetsprovare för tyngre provning

BYK-Gardners slagtålighetsprovare för tyngre provning har en mycket flexibel konstruktion som följer ISO- och ASTM-standarder för beläggnings- och plastindustrin.

Slagtålighetsprovare för ISO-provning

BYK-Gardners slagtålighetsprovare för ISO-provning är särskilt utformad för ISO-metoden 6272-1.

Slagtålighetsprovare för lättare provning

BYK-Gardners slagtålighetsprovare för lättare provning används för produkter som skadas lätt av slagkraft.

Djuppressningsprovare

Djuppressningsprovaren från BYK-Gardner är ett mycket exakt instrument som provar töjning och deformation av färg och andra ytskikt.

Konisk böjningsprovare

BYK-Gardners koniska böjningsprovare är en populär konstruktion för att prova elasticiteten hos färg och andra ytskikt.

Cylindrisk böjningsprovare – ISO/ASTM

Den cylindrisk böjningsprovaren erbjuder enkel och snabb provning av elasticiteten hos beläggningar.

Böj- och slagtålighetsprovare

BYK-Gardners böj- och slag­tålighets­provare är utformad för att prova elasticitet och slagtålighet hos beläggningar.