Temperaturmätning av målningsförhållanden

Torkugnsmätare temp-gard

Temperaturmätaren temp-gard spårar temperatur­variationer i en torkugn för billackering genom att logga data. Temperatur­mätaren skickas genom ugnen tillsammmans med en målad produkt i en kontinuerlig process, och mätaren profilerar och registrerar då temperatur­förändringar.

Temperaturprofilen laddas ner till program­varan temp-chart 2 för en omfattande utvärdering av ugnens förhållanden och programmet visar sedan om färgen är helt härdad.

Daggpunktsmätare

Daggpunktsmätaren registrerar luftfuktighet, temperatur och yttemperatur hos ett substrat som förbehandlas för målning. Mätaren bedömer klimatförhållandet för att avgöra lämpligheten för målning, och avger ett ljud- och visuellt larm när kondens­sannolikheten är hög.

Temperaturmätare temp-gard

Temperaturmätaren temp-gard spelar in och sparar objekt- och lufttemperatur under härdningsprocessen av billack i en torkugn och spårar på detta sätt temperaturvariationer.

Daggpunktsmätare PosiTector

Daggpunktsmätaren PosiTector är en viktig enhet som målaren eller inspektören använder för att bestämma om klimatförhållandena är bra för målning.