Daggpunktsmätare PosiTector

Daggpunktsmätaren PosiTector är en viktig enhet som målaren eller inspektören använder för att bestämma om klimatförhållandena är bra för målning.

Daggpunktsmätaren registrerar luftfuktighet, temperatur och yttemperatur hos ett substrat som förbehandlas för målning. Mätaren bedömer klimatförhållandet för att avgöra lämpligheten för målning, och avger ett ljud- och visuellt larm när kondenssannolikheten är hög.

Viktiga egenskaper

  • Robust design som kan användas utomhus
  • Stor display med grafisk kapacitet
  • Ljud och visuellt larm för att indikera dåliga klimatförhållanden för målning
  • Back-glöd display för dim eller mörka miljöer
  • Två modeller finns tillgängliga: Advanced och Standard
  • Internt minne för att lagra upp till 2500 eller 20.000 datauppsättningar
  • Kan programmeras för automatiska mätningar för att övervaka klimattrender

Mer information

Produktblad: byk-positector_dpm.pdf


Tillverkare: BYK-Gardner