Torktid hos färg

De olika stegen i torkning och härdning som sker i filmer är lätta att upptäcka, men svåra att definiera vad gäller kemiska och fysikaliska principer. Flera faktorer, såsom oxidering, avdunstning och polymerisation påverkar torktiden. Ytterligare fysiska faktorer påverkar också torktiden: våtfilmtsjocklek, underlag, temperatur, luftfuktighet, luftcirkulation och ljusexponering. För att utvärdera torktiden objektivt är det nödvändigt att använda torktidsmätare under kontrollerade förhållanden.

Torktidsmätare

Torktidsmätaren från BYK-Gardner är en mångsidigt instrument för att kvantifiera de olika stegen i filmens torknings- och härdningsprocess.