Stort sortiment för viskositetsmätning från BYK-Gardner

Viskositet är ett mått på motståndet hos en vätska som deformeras under skjuvspänning. Det uppfattas allmänt som flödesbeteende eller flödesmotstånd. Viskositet beskriver en vätskas inre motstånd mot flöde och kan betraktas som ett mått på vätskefriktion. Inom färgindustrin har ett antal mätmetoder fastställts för bestämning av viskositeten, från enkla flödeskoppar till datorstyrda rotationsviskosimetrar.

BYK-Gardner erbjuder ett stort sortiment för att mäta viskositeten hos olika typer av beläggningar och färg.

Viskositetskoppar av Zahn-typ

BYK-Gardners viskositetskoppar av Zahn-typ kan användas var som helst – i butiker, fabriker och laboratorier – för att snabbt kontrollera och justera viskositeten hos många olika typer av vätskor.

Viskositetskoppar, DIN/ISO

BYK-Gardners DIN/ISO-viskositetskoppar för viskositetsmätning är perfekta för processprovning ute i produktionsanläggningen.

Flödeskoppar för viskositetsprovning

Flödeskoppar för viskositetsprovning enligt ISO-, DIN- och Ford-standard.

Bubbelviskosimetrar

BYK-Gardners bubbelviskosimetrar används för att snabbt bestämma kinematisk viskositet av kända vätskor såsom hartser och lacker. Bubbel­viskosimetrarna beskrivs också som Gardner-Holdt rör.