Kulörmätare spectro2guide

Kulörmätaren spectro2guide mäter färg, glans och fluorescens i ett och samma instrument. Denna portabla spektrofotometer kontrollerar färg så som du ser den och hjälper dig att förutse färgförändringar över tiden.

Kulörmätare spectro-guide

Kulörmätaren spectro-guide är en portabel spektrofotometer som mäter färg så som du ser den och samtidigt ger ett 60° glansvärde.

Kulörmätare BYK-mac i för metallicfärger

Kulörmätaren BYK‑mac i är en portabel spektro­fotometer för metallic­färger, som mäter flera vinklar färg samt glitter och kornighet för total färg­matchning.

Kulörmätare color-guide plus

Kulörmätaren color-guide plus är en portabel elektronisk provkarta för att matcha kundprov.

Kulörmätare för transparenta vätskor, LCM IV

Kulörmätaren LCM IV är ett pålitligt färginstrument som ersätter konventionell visuell färg­utvärdering med en objektiv mätning. Det är perfekt för rutin­mässig produktions­kontroll av klara, transparenta vätskor som hartser, lim och lösnings­medel.