Instrument för mätning av gaspermeabilitet i förpackningsmaterial

Under varumärket ExtraSolution erbjuder det italienska företaget PermTech unik utrustning som karakteriserar barriäregenskaperna för syre, koldioxid och vattenånga hos filmer, folier och andra typer av förpackningar som bag-in-box och PET-flaskor för livsmedel, läkemedel och elektronik.

Permeabilitetsmätare för syre, PackPerm

PackPerm är ett instrument som mäter syre­permeabilitet genom förpackningar som används för livsmedel, läkemedel och sjukvårds­artiklar.

Permeabilitetsmätare för koldioxid, CarboPack BT

CarboPack BT mäter snabbt permeabilitet av koldioxid i PET- och glasflaskor (exempelvis läckage genom korkar och kapsyler) och andra förpackningar. Instrumentet mäter från extremt låga nivåer (0,0013 cm3 per dygn) och ger exakta hållbarhetsprognoser för drycker och allmänna förpackningar (bröd, ost, kaffe med mera).

Permeabilitetsmätare för en gas, Perme

Perme är ett instrument för att mäta permeabiliteten av antingen syre, koldioxid eller vattenånga hos plastfilmer – som består av ett eller flera skikt, är metalliserade eller med ytbeläggning, laminerade eller samextruderade – särskilt de som används till förpackningar för livsmedel, läkemedel och elektronik.

Permeabilitetsmätare för två gaser, MultiPerm

MultiPerm är det enda instrumentet på marknaden som mäter permeabilitet av två gaser i ett och samma materialprov. MultiPerm kan karakterisera barriäregenskaperna hos filmmaterial för antingen syre-vattenånga, syre-koldioxid eller vattenånga-koldioxid, tack vare patenterad teknik med två olika sensorer i en eller två celler.

Permeabilitetsmätare för tre gaser, TotalPerm

TotalPerm är det enda instrumentet på marknaden som mäter permeabilitet av tre olika gaser – syre, koldioxid och vattenånga – i ett och samma materialprov, tack vare patenterad teknik med tre sensorer i samma cell.