Gummi

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av gummi.
 • Elastocon förmedlar accelererad väder­provning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland.

 • Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 10-II har låg lufthastighet och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 12-II har hög lufthastighet med laminärt flöde från botten till toppen och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme. Detta uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 26 har hög lufthastighet och en invändig karusell för snabb och enkel montering av upp till 36 provkroppar. Karusellen roterar i innerkammaren under provningen. EB 26 har ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme och uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 27 har två separata flödesmätare med en inställningsbar luftombyteshastighet på mellan 3 till 200 byten per timme, men fortfarande med låg lufthastighet inuti kammaren. EB 27 uppfyller kraven i ISO 188 metod A, ASTM D573, ASTM D5423 typ 2, ASTM E145 typ IIA, IEC 216-4-1 och IEC 811-1-2.

 • ALE-test (Aeration and Liquid Exchange test) gör det möjligt att ha både automatisk luftning och vätskeutbyte under tiden som relaxationsprovningen pågår, i temperaturer upp till 200 °C.

 • Analysvåg ABJ är bästsäljaren från KERN med en enkel-cell av hög kvalitet och EC-godkännande.

 • Analysvåg ABT från KERN är en avancerad modell med enkel-cell.

 • Analysvåg AEJ från KERN är en kompakt och avancerad analysvåg med användbart program för pipettkalibrering och alibiminne.

 • Elastocons autoklav, ES 42, används för materialprovning i vätskor.

 • HDA 150 är en automatisk hårdhets- och densitets­mätare för mjukt gummi samt produkter av naturgummi med mera.

 • Med relaxations- och krypprovaren, EB 18‑II‑3, kan provning av gummi och plast utföras helt automatiskt.

 • Det automatiska kylsystemet med flytande kväve, ET 01.02, ansluts till Elastocons instrument för lågtemperaturprovning av gummimaterial. Kylsystemet består av både ett kryogent kärl för lagring och dosering av flytande kväve samt en specialventil och slang för anslutning till lågtemperaturprovaren.

 • Barofix med plexiglasplattor och en provhållar­anordning möjliggör en snabb centrering av O-ringar.

 • Barofix centrerings­anordning används för en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter mellan 0,6 till 5,0 mm. Ytter­diameter 50 mm.

 • Barofix II centrerings­anordning används för en automatisk centrering av O-ringar med 1–5 mm eller 4–20 mm tvärsnittsdiameter. Barofix II är enbart kompatibelt med Digitest II.

 • Behållaren EB 02.01 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02 för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 3384.

 • Behållaren EB 02.12 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02TE för töjnings­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 6914.

 • Cellugn EB 01-II är utrustad med 4 celler med samma temperatur. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 17 har 6 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från -40 °C upp till +245 °C.

 • Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 20 är utrustad med 6 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 21har 4 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

 • Cellugn EB 22har 6 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

 • Cellugn EB 23har 4 celler med samma temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

 • Cellugn EB 23 LTP har 4 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från rumstemperatur upp till +200 °C.

 • Centrofix centrerings­anordning används för snabb centrering av valsar, tuber eller slangar.

 • Densitetstillsatsen för analysvågar från KERN används för densitetsbestämning av vätskor och fasta ämnen.

 • Dilatometern från C-Therm mäter dimensions­förändringar beroende på temperatur och erbjuder hög upplösning och stabilitet över ett brett mätområde. Detta är ett robust och kostnads­effektivt instrument med oslagbart enkel användning, hög anpassnings­förmåga och modulär design.

 • Dispersionsprovare DisperTester 3000är det mest avancerade och lättanvända instrumentet för att bestämma kimröksdispersion och ger överlägsen överensstämmelse, reproducerbarhet och repeterbarhet.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 100ST har en maximal kapacitet av 100 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 10ST har en maximal kapacitet av 10 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 150ST har en maximal kapacitet av 150 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 1ST har en maximal kapacitet av 1 kN. 

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 25ST har en maximal kapacitet av 25 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 300ST har en maximal kapacitet av 300 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 50ST har en maximal kapacitet av 50 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 5ST har en maximal kapacitet av 5 kN. 

 • EF 02-II Elastometer används för kompressions­provning av gummi­profiler och för diskontinuerlig relaxations­provning.

 • Fickvåg TAB från KERN är en noggrann våg för små vikter upp till 20 g med 0,001 g upplösning.

 • Foggingprovare, EB 03 är en utrustning för bestämning av dimbildnings­egenskaper i bilar enligt ISO 6452 och SAE J1756.

 • FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

 • Fuktvåg DAB från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 15 torkprogram.

 • Fuktvåg DBS från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 10 torkprogram.

 • Fuktvåg DLB från KERN för tyngre prover med större volym. Med minne för 5 torkprogram och användarvänlig grafisk display.

 • Gehman-provaren, ET 02‑II,används för bestämning av den relativa vridstyvheten i gummi och termo­elaster, vilket även kallas för Gehman-proceduren. Provningen utförs enligt ISO 1432 eller ASTM D1053 eller andra likvärdiga standarder.

 • Handvågen KERN CH är bekväm, ekonomisk och alltid till hands. Finns med maxvikt från 15 till 50 kg, med upplösning 20 till 100 g. Har peak hold-funktion.

 • Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.

 • BaRotationär en digital hårdhetsmätare med ett roterande bord. BaRotation används för hårdhetsbestämning på mjukt gummi, mycket elastiskt material och mjuka deformerbara material, som exempelvis O-ringar med tunna väggar.

 • Digitest II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

 • HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

 • HPE II är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

 • HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

 • IRHD Compact III används för hårdhetsmätning av bland annat slangar, o-ringar och tätningar.

 • Hårdhetsmätare Pusey & Jones används för bestämning av penetrations­djupet på gummi och gummiliknande material, exempelvis gummi­valsar och standard­block av gummi med en minsta material­tjocklek på 13 mm.

 • Triple Shore A har tre mätspetsar som mäter provet med en specificerad kraft på en och samma gång.

 • Högkraftsriggen EB 02HF används vid relaxations­provning av gummi med höga krafter upp till 45 kN (45 000 N), enligt ISO 3384.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1500SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1500 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 150SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 150 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 2000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 2000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 3000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 3000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 300SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 300 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 600SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 600 kN.

 • Tinius Olsens populära hydrauliska provnings­maskiner i SL-serien kompletteras med en serie maskiner med samma robusta konstruktion, kvalitets­material och precisions­teknik som drag- och tryckprovarna, men som enbart utför tryck­prov.

 • Insatsen har tre provrör för provning enligt ASTM D865, värmeåldring av gummi i luft, och ASTM D471, provning av gummiegenskaper i vätska. Insatsen passar cellugnarna EB 01-II, EB 19 och EB 20.

 • DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

 • DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

 • TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

 • Kalibreringsvikter från KERN för kalibrering av elektroniska vågar.

 • TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

 • Tinius Olsens klämmor för dragprovning finns i ett flertal utföranden, för provning av olika typer av material. Klämmor finns för både dragprovare i ST-serien och för de hydrauliska drag- och tryckprovarna i SL-serien.

 • TR-, Gehman- och sprödpunkt kan kombineras, i valfritt par eller alla tre tillsammans, i ett och samma instrument, med ett användarvänligt system för byte av provrigg.

 • Konditioneringsbox, EP 05,används för konditionering av provkroppar användes med fördel vår konditioneringsbox. I den konditioneras proverna i förslagsvis 23 °C före provstart.

 • LabPro-serien är utvecklad för mer kund­specifika krav och finns i modeller från 50 upp till 1500 kN, samt i en specialmodell upp till 3000 kN. LabPro är kompakt och utformad för användning i laboratorier för prov­tillverkning av gummi- och plast­material samt för småskalig produktion.

 • Laboratoriefrys ET 03 (-10 °C till -45 °C) är bland annat lämplig för sättning i kyla.

 • Laboratoriefrys ET 04 (-50 °C till -85 °C) är lbland annat lämplig för kylning av kylmedia till Gehman-provare, TR-provare och andra instrument för lågtemperaturprovning av gummi.

 • Laboratoriefrys ET 07 (-30 °C till -60 °C) är lämplig för användning i laboratoriemiljöer.

 • LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

 • LabManual 300 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 300 kN, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • MonTech VP 3000 är en liten, bordsplacerad laboratoriepress för snabb och enkel formgjutning, vulkning och beredning av gummiprover med 40 kN presskraft.

 • Lamporna till Q-SUN Xe-1, Xe-2 och Xe-3 xenonkammare ger den mest realistiska reproduktionen av hela solljusets spektrum inklusive ultraviolett, synligt ljus och infraröd strålning.

 • Q-Lab levererar UV-lysrör av högsta möjliga kvalitet. Tekniken bakom lamporna ger ett spektrum som är genomgående stabilt under hela livslängden.

 • Tinius Olsens lasertöjningsmätare, modell 500LC för beröringsfri töjningsmätning är utformad för att mäta material med medelstor till stor töjning, som exempelvis elastomerer.

 • Den lufttäta behållaren EB 02.01P för tryck upp till 3 Bar kan användas tillsammans med relaxationsrigg EB 02 och EB 02AP för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +150 °C, enligt ISO 3384.

 • EP 08 är Elastocons manuella stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Brabenders mätblandare är utbytbara mät­huvuden som ansluts till driv­enheterna Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph för bestämning av termo­plaster, härd­plaster, elastomerer, keramiska form­massor, fyllmedel, pigment och många andra material.

 • Brabenders mätextrudrar med enkelskruvar och Extrusiograph är utbytbara mäthuvuden, som kopplas ihop med Brabender Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph EC Plus, för att mäta sträng­sprutbarheten hos polymerer, både för forskning och utveckling och för praktiska tillämpningar.

 • Mooney volym­stanspress M-VS 3000 möjliggör högre noggrannhet, repeter­barhet och optimerade testresultat i Mooney Scorch- och viskositets­provning genom att bereda konstanta volym­prover.

 • Mooney-viskometer MV 3000 är det ledande instrumentet för mätning av viskositet, scorching och relaxation hos polymerer och gummi­blandningar.

 • Mooney-viskometer MV 3000 Basicfrån MonTech är ett instrument i basutförande för repetetiv kvalitetskontroll samt enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.

 • Nötningsprovare för beständighetsprovning av gummi, genom nötning med ett roterande slippapper.

 • Ombyggnadskittet för laboratoriefrysar, ET 03.01-x, tillåter sättningsprovning i kyla utan att provkropparna behöver röras.

 • Plattformsvågen SFB är en premiumvåg från KERN med lastcell i rostfritt stål med IP67-kapsling, displayenheten har IP65-kapsling. Vågen finns även med XL-plattform eller EG-typgodkännande [M].

 • Tinius Olsens plattor för tryckprovning finns i två versioner, för lätt tryckprovning i maximalt 1 kN och för tryckprovning i maximalt 30 kN.

 • EP 02 är en pneumatisk stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Precisionsvåg PLJ från KERN är en plattforms­modell som erbjuder processäkerhet tack vare automatisk intern justering och EG-typgodkännande [M].

 • EC 15 är en programvara som hjälper dig att skapa ett Arrhenius-diagram,exempelvis efter en relaxationsprovning.

 • MonQualityär ett helt integrerat system för informations­hantering i laboratoriet.