Gummi

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av gummi.
 • Accelererad väderprovning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland

  Elastocon förmedlar accelererad väder­provning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland.

 • Åldringskåp EB 04-II

  Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 12-II

  Åldringskåp EB 12-II har hög lufthastighet med laminärt flöde från botten till toppen och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme. Detta uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 26HT

  Åldringskåp EB 26HTHT har hög lufthastighet och en invändig karusell för snabb och enkel montering av upp till 36 provkroppar. Karusellen roterar i innerkammaren under provningen. EB 26HT har ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme och uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 27

  Åldringskåp EB 27 har två separata flödesmätare med en inställningsbar luftombyteshastighet på mellan 3 till 200 byten per timme, men fortfarande med låg lufthastighet inuti kammaren. EB 27 uppfyller kraven i ISO 188 metod A, ASTM D573, ASTM D5423 typ 2, ASTM E145 typ IIA, IEC 216-4-1 och IEC 811-1-2.

 • ALE-test relaxationssystem

  ALE-test (Aeration and Liquid Exchange test) gör det möjligt att ha både automatisk luftning och vätskeutbyte under tiden som relaxationsprovningen pågår, i temperaturer upp till 200 °C.

 • Analysvåg KERN ABJ

  Analysvåg ABJ är bästsäljaren från KERN med en enkel-cell av hög kvalitet och EC-godkännande.

 • Analysvåg KERN ABT

  Analysvåg ABT från KERN är en avancerad modell med enkel-cell.

 • Autoklav, ES 42

  Elastocons autoklav, ES 42, används för materialprovning i vätskor.

 • Automatisk hårdhets- och densitetsmätare, HDA 150

  HDA 150 är en automatisk hårdhets- och densitets­mätare för mjukt gummi samt produkter av naturgummi med mera.

 • Automatisk positionerings­anordning för O-ringar, Barofix 4

  Barofix 4 är nästa generations utrustning för exakt prov­positionering av små O-ringar, speciellt framtagen som tillbehör för Bareiss hårdhetsmätare digi test II.

 • Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18‑II‑3

  Med relaxations- och krypprovaren, EB 18‑II‑3, kan provning av gummi och plast utföras helt automatiskt.

 • Automatiskt kylsystem med flytande kväve, ET 01.02

  Det automatiska kylsystemet med flytande kväve, ET 01.02, ansluts till Elastocons instrument för lågtemperaturprovning av gummimaterial. Kylsystemet består av både ett kryogent kärl för lagring och dosering av flytande kväve samt en specialventil och slang för anslutning till lågtemperaturprovaren.

 • Barofix centrering med plexiglasplattor

  Barofix med plexiglasplattor och en provhållar­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell (digi test II, Triple Shore A, IRHD Compact III) och möjliggör en snabb centrering av O-ringar.

 • Barofix centrerings­anordning

  Barofix centrerings­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell för en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter mellan 0,6 till 5,0 mm. Ytter­diameter 50 mm.

 • Behållare för kompressions­mätning i vätska, EB 02.01

  Behållaren EB 02.01 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02 för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 3384.

 • Behållare för töjningsmätning i vätska, EB 02.12

  Behållaren EB 02.12 används tillsammans med relaxationsrigg EB 02TE för töjnings­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +200 °C, enligt ISO 6914.

 • Cellugn EB 01-II

  Vi säljer en cellugn EB 01-II för omgående leverans. EB 01-II är utrustad med 4 celler med samma temperatur. Varje cell har individuell kontroll av luftombytes­hastigheten och rymmer 24 standard­prover.

 • Cellugn EB 17

  Cellugn EB 17 har 6 celler med samma temperatur och kan programm­eras för cyklande temperatur från -70 °C upp till +245 °C.

 • Cellugn EB 19

  Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 20

  Cellugn EB 20 är utrustad med 6 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 21

  Cellugn EB 21har 4 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

 • Cellugn EB 21 LTHTP

  Cellugn EB 21 LTHTP har 4 celler med individuell kontroll av temperatur och luftombytes­hastighet. EB 21 LTHTP kan programmeras för cyklande temperatur från rums­temperatur upp till +300 °C.

 • Cellugn EB 22

  Cellugn EB 22har 6 celler med individuell temperaturkontroll och individuell kontroll av luftombyteshastigheten för varje cell.

 • Cellugn EB 36

  Cellugn EB 36 uppfyller standarden AS/NZS 1660.2.3:1998, med hjälp av en omrörare i varje cell, som rör om luften med ca 60 varv per minut.

 • Centrofix centrerings­anordning

  Centrofix centrerings­anordning används för snabb centrering av valsar, tuber eller slangar.

 • Densitetstillsats för analysvågar från KERN

  Densitetstillsatsen för analysvågar från KERN används för densitetsbestämning av vätskor och fasta ämnen.

 • Dispersionsprovare DisperTester 3000

  Dispersionsprovare DisperTester 3000är det mest avancerade och lättanvända instrumentet för att bestämma kimröksdispersion och ger överlägsen överensstämmelse, reproducerbarhet och repeterbarhet.

 • Dragprovare 100ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 100ST har en maximal kapacitet av 100 kN.

 • Dragprovare 10ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 10ST har en maximal kapacitet av 10 kN.

 • Dragprovare 150ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 150ST har en maximal kapacitet av 150 kN.

 • Dragprovare 1ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 1ST har en maximal kapacitet av 1 kN. 

 • Dragprovare 25ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 25ST har en maximal kapacitet av 25 kN.

 • Dragprovare 300ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 300ST har en maximal kapacitet av 300 kN.

 • Dragprovare 50ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 50ST har en maximal kapacitet av 50 kN.

 • Dragprovare 5ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 5ST har en maximal kapacitet av 5 kN. 

 • Fickvåg KERN CM

  Fickvåg CM från KERN är en noggrann fickvåg som finns i versioner mellan 60 och 1000 g maxvikt med upplösning mellan 0,01 och 1 g.

 • Foggingprovare, EB 03C

  Foggingprovare EB 03C är en utrustning för bestämning av dimbildnings­egenskaper i bilar enligt ISO 6452 och SAE J1756.

 • FTIR-spektrometer Spectrum Two

  FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

 • Fuktvåg KERN DAB

  Fuktvåg DAB från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 15 torkprogram.

 • Fuktvåg KERN DBS

  Fuktvåg DBS från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 10 torkprogram.

 • Fuktvåg KERN DLB

  Fuktvåg DLB från KERN för tyngre prover med större volym. Med minne för 5 torkprogram och användarvänlig grafisk display.

 • Gehman-provare, ET 02‑II

  Gehman-provaren, ET 02‑II,används för bestämning av den relativa vridstyvheten i gummi och termo­elaster, vilket även kallas för Gehman-proceduren. Provningen utförs enligt ISO 1432 eller ASTM D1053 eller andra likvärdiga standarder.

 • Handhållet XRF-instrument, S1 Titan

  S1 Titan är ett lätt och robust handhållet XRF-instrument för snabb analys av kemiska samman­sättningar i olika material genom användning av röntgenstrålning.

 • Handvåg KERN CH

  Handvågen KERN CH är bekväm, ekonomisk och alltid till hands. Finns med maxvikt från 15 till 50 kg, med upplösning 20 till 100 g. Har peak hold-funktion.

 • Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

  Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.

 • Hårdhetsmätare BaRotation

  BaRotationär en digital hårdhetsmätare med ett roterande bord. BaRotation används för hårdhetsbestämning på mjukt gummi, mycket elastiskt material och mjuka deformerbara material, som exempelvis O-ringar med tunna väggar.

 • Hårdhetsmätare digi test II

  digi test II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

 • Hårdhetsmätare HP, Shore-skalor

  HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

 • Hårdhetsmätare HPE III Basic, Shore

  HPE III Basic är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

 • Hårdhetsmätare HPE III, Shore

  HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

 • Hårdhetsmätare IRHD Compact III

  IRHD Compact III används för hårdhetsmätning av bland annat slangar, o-ringar och tätningar.

 • Hårdhetsmätare Pusey & Jones

  Hårdhetsmätare Pusey & Jones används för bestämning av penetrations­djupet på gummi och gummiliknande material, exempelvis gummi­valsar och standard­block av gummi med en minsta material­tjocklek på 13 mm.

 • Högkraftsrigg EB 02HF

  Högkraftsriggen EB 02HF används vid relaxations­provning av gummi med höga krafter upp till 45 kN (45 000 N), enligt ISO 3384.

 • Höj- och sänkbart bord för Hot Set-provare, ET 01.08

  Det höj- och sänkbara bordet ET 01.08 är lämpligt för Elastocons Hot Set-provare EB 16-II och EB 30.

 • Höj- och sänkbart bord för lågtemperaturprovare, ET 01.08

  Det höj- och sänkbara bordet ET 01.08 är lämpligt för Elastocons lågtemperaturprovare ET 01-II, ET 02-II och kombinerade lågtemperatur­provare.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 1000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 1500SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1500SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1500 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 150SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 150SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 150 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 2000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 2000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 2000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 3000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 3000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 3000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 300SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 300SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 300 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 600SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 600SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 600 kN.

 • Hydrauliska tryckprovare i SL-serien

  Tinius Olsens populära hydrauliska provnings­maskiner i SL-serien kompletteras med en serie maskiner med samma robusta konstruktion, kvalitets­material och precisions­teknik som drag- och tryckprovarna, men som enbart utför tryck­prov.

 • Insats för ASTM-provning i cellugnar, EB 07.01

  Insats EB 07.01 har tre provrör för provning enligt ASTM D865, värmeåldring av gummi i luft, och ASTM D471, provning av gummiegenskaper i vätska.

 • Instrument för differentiell svep­kalorimetri, DSC 4000

  DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

 • Instrument för dynamisk mekanisk analys, DMA 8000

  DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

 • Instrument för termo­gravimetrisk analys, TGA 4000

  TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

 • Kalibreringsvikter för elektroniska vågar

  Kalibreringsvikter från KERN för kalibrering av elektroniska vågar.

 • Kit för termisk konduktivitets­mätning, C-Therm TC-kit

  TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

 • Klämmor för dragprovning

  Tinius Olsens klämmor för dragprovning finns i ett flertal utföranden, för provning av olika typer av material. Klämmor finns för både dragprovare i ST-serien och för de hydrauliska drag- och tryckprovarna i SL-serien.

 • Kombinerad lågtemperaturprovare

  TR-, Gehman- och sprödpunktsprovaren kan kombineras i valfritt par eller alla tre tillsammans i ett och samma instrument, med ett användarvänligt system för byte av provrigg.

 • Konditioneringsbox, EP 05

  Konditioneringsbox, EP 05,används för konditionering av provkroppar användes med fördel vår konditioneringsbox. I den konditioneras proverna i förslagsvis 23 °C före provstart.

 • Kulörmätare, HADS-660

  Kulörmätare HADS-660 är ett prisvärt, handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktnings­vinkel). Kulörmätaren kan användas för färg­matchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • Laboratorie­press LabPro

  LabPro-serien är mycket anpassningsbara toppmoderna laboratoriepressar, utvecklade för mer kund­specifika krav och finns i modeller upp till 5000 kN. LabPro är en golvstående hydraulpress som kan skräddarsys för att möta dina specifika behov och önskemål. LabPro-serien är utformad för användning i laboratorier för prov­tillverkning av gummi- och plast­material samt för småskalig produktion.

 • Laboratorieextruder Brabender Mini-Compounder B-TSE-A 12/36

  Mini-Compounder B-TSE-A 12/36 från Brabender är en laboratorieextruder där du kan bearbeta även de minsta provkvantiteterna.

 • Laboratoriefrys ET 03, -10 °C till -45 °C

  Laboratoriefrys ET 03 (-10 °C till -45 °C) är bland annat lämplig för sättning i kyla.

 • Laboratoriefrys ET 04, -50 °C till -86 °C

  Laboratoriefrys ET 04 (-50 °C till -86 °C) är lbland annat lämplig för kylning av kylmedia till Gehman-provare, TR-provare och andra instrument för lågtemperaturprovning av gummi.

 • Laboratoriefrys ET 07, -30 °C till -60 °C

  Laboratoriefrys ET 07 (-30 °C till -60 °C) är lämplig för användning i laboratoriemiljöer.

 • Laboratoriepress LabEcon

  LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

 • Laboratoriepress LabManual 300

  LabManual 300 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 300 kN, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • Laboratoriepress LabManual 50

  LabManual 50 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 50 kN och 200 °C, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • Laboratoriepress LabTop

  LabTop-serien laboratoriepressar finns i två bänkmodeller med presskraft upp till 150 eller 300 kN. LabTop är en automatiserad, hydraulisk laboratoriepress, som kombinerar det blygsamma fotavtrycket från de manuellt manövrerade LabManual-maskinerna med det automatiserade ProView-styrsystemet, som används i LabEcon- och LabPro-serier.

 • Laboratoriepress MonTech VP 3000

  MonTech VP 3000 är en liten, bordsplacerad laboratoriepress för snabb och enkel formgjutning, vulkning och beredning av gummiprover med 40 kN presskraft.

 • Lampor till Q-SUN xenonkammare för väderåldring

  Lamporna till Q-SUN Xe-1, Xe-2 och Xe-3 xenonkammare ger den mest realistiska reproduktionen av hela solljusets spektrum inklusive ultraviolett, synligt ljus och infraröd strålning.

 • Lampor till QUV vädersimulator för accelererad väderprovning

  Q-Lab levererar UV-lysrör av högsta möjliga kvalitet. Tekniken bakom lamporna ger ett spektrum som är genomgående stabilt under hela livslängden.

 • Lasertöjningsmätare, modell 500LC

  Tinius Olsens lasertöjningsmätare, modell 500LC för beröringsfri töjningsmätning är utformad för att mäta material med medelstor till stor töjning, som exempelvis elastomerer.

 • Ljusskåp för visuell kulörkontroll, MiniMatcher-serien

  Ljusskåp i MiniMatcher-serien hjälper dig att tillförlitligt utvärdera och kommunicera färg. Ljusskåpen är idealiska för visning av beläggningar, textilier, förpackningar, kosmetika och annat.

 • Lufttät behållare för kompressions­mätning i vätska, EB 02.01P

  Den lufttäta behållaren EB 02.01P för tryck upp till 3 Bar kan användas tillsammans med relaxationsrigg EB 02 och EB 02AP för kompressions­mätningar av gummi i vätska vid temperaturer upp till +150 °C, enligt ISO 3384.

 • Manuell stanspress, EP 08

  EP 08 är Elastocons manuella stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Mätblandare till Brabenders drivenheter

  Brabenders mätblandare ansluts till Brabenders drivenheter för bestämning av egenskaper hos termo­plaster, härd­plaster, elastomerer, keramiska form­massor, fyllmedel, pigment och många andra material.

 • Mätextrudrar till Brabenders drivenheter

  Brabenders mätextrudrar med enkelskruvar och Extrusiograph är utbytbara mäthuvuden, som kopplas ihop med Brabenders drivenheter, för att mäta sträng­sprutbarheten hos polymerer, både för forskning och utveckling och för praktiska tillämpningar.

 • Mooney volym­stanspress M-VS 3000

  Mooney volym­stanspress M-VS 3000 möjliggör högre noggrannhet, repeter­barhet och optimerade testresultat i Mooney Scorch- och viskositets­provning genom att bereda konstanta volym­prover.

 • Mooney-viskometer MV 3000

  Mooney-viskometer MV 3000 är det ledande instrumentet för mätning av viskositet, scorching och relaxation hos polymerer och gummi­blandningar.

 • Mooney-viskometer MV 3000 Basic

  Mooney-viskometer MV 3000 Basicfrån MonTech är ett instrument i basutförande för repetetiv kvalitetskontroll samt enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.

 • Nötningsprovare

  Nötningsprovare för beständighetsprovning av gummi, genom nötning med ett roterande slippapper.

 • Ombyggnadskit för laboratoriefrysar, ET 03.01-6

  Ombyggnadskittet för laboratoriefrysar, ET 03.01-6,passar för 6 riggar och tillåter sättningsprovning i kyla utan att provkropparna behöver röras.

 • Plattformsvåg KERN SFB

  Plattformsvågen SFB är en premiumvåg från KERN med lastcell i rostfritt stål med IP67-kapsling, displayenheten har IP65-kapsling. Vågen finns även med XL-plattform eller EG-typgodkännande [M].

 • Plattor för tryckprovning

  Tinius Olsens plattor för tryckprovning finns i två versioner, för lätt tryckprovning i maximalt 1 kN och för tryckprovning i maximalt 30 kN.

 • Pneumatisk stanspress, EP 02

  EP 02 är en pneumatisk stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.