Hot Set-provning av kablar

Hot Set-provning av kablar är ett enkelt sätt att bestämma om materialet som används i isolering eller mantling av kablar är tillräckligt tvärbundet. Tvärbindning ökar bindningen mellan polymerkedjorna i ett material. Syftet med tvärbundna isolerings- och yttre mantelmaterial är vanligtvis att förbättra de mekaniska och elektriska egenskaperna.

Elastocon erbjuder två instrument för Hot Set-provning av kablar: Hot Set-provare EB 16-II och Hot Set-ugn Basic EB 30.

Hot set-provare EB 16-II

Hot set-provare EB 16-II är framtagen av Elastocon för provning av tvärbindning hos kabelmaterial enligt IEC 60811-2-1 och tekniskt likvärdiga standarder.

Hot set-ugn EB 30HT basic

Hot set-ugnen EB 30HT basic är framtagen för provning av tvärbindning hos kabelmaterial enligt IEC 60811-507 och tekniskt likvärdiga standarder.

Höj- och sänkbart bord för hot set-provare, ET 01.08

Det höj- och sänkbara bordet ET 01.08 är lämpligt för Elastocons hot set-provare EB 16-II och EB 30.