identiPol logoidentiPol erbjuder ett prisvärt instrument för plastindustrin, som är enkelt att använda. Även om det är litet och kompakt, mäter instrumentet samma fysiska parametrar som utrustning för DMA- och DSC-analys, som dess teknik härrör från. Detta ger enkel kvalitetskontroll (QC) och analyser av material inom plastindustrin.

Instrument för kvalitetskontroll av plast – identiPol QA2

identiPol är utvecklad av Lacerta Technology, som har ett team av specialister som arbetar inom området termisk analys. Lacerta har lång erfarenhet av utveckling av instrument för termisk analys, med personal som har arbetat för flera av de klassiska företagen inom termisk analys.

Ett värme- och kylsystem som Lacerta utvecklat används i flera analysinstrument och är bland de mest effektiva i världen. Företaget har utvecklat flera instrument för dynamisk mekanisk analys (DMA), som nu säljs av ledande företag inom termisk analys världen över.

Lacertas kunskap om polymerer och deras egenskaper har varit till stor hjälp vid utvecklingen av identiPol.

Elastocon representerar identiPol i följande länder:

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Finland
  • Island

Visa identiPol-produkter

Till identiPols webbplats