Livsmedel/Medicin

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av livsmedel och medicin.
 • Handhållet XRF-instrument, S1 Titan

  S1 Titan är ett lätt och robust handhållet XRF-instrument för snabb analys av kemiska samman­sättningar i olika material genom användning av röntgenstrålning.

 • Hårdhetsmätare för frukt, HPE II Fff

  HPE II Fffär en digital, handhållen hårdhetsmätare för bestämning av hårdhet hos fruktkött.

 • Hårdhetsmätare Gelomat

  Bareiss Gelomat mäter hårdhet och motstånd på flexibla material som gelatin, gelatinkapslar, play dough (leklera) med mera.

 • Kulörmätare, HADS-660

  Kulörmätare HADS-660 är ett prisvärt, handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktnings­vinkel). Kulörmätaren kan användas för färg­matchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • Laboratorieextruder Brabender Mini-Compounder B-TSE-A 12/36

  Mini-Compounder B-TSE-A 12/36 från Brabender är en laboratorieextruder där du kan bearbeta även de minsta provkvantiteterna.

 • Laboratoriefrys ET 06, -20 °C till -70 °C

  Laboratoriefrys ET 06 (-20 °C till -70 °C) är mycket lämplig för lagring av Covid-19-vaccin.

 • Ljusskåp för visuell kulörkontroll, MiniMatcher-serien

  Ljusskåp i MiniMatcher-serien hjälper dig att tillförlitligt utvärdera och kommunicera färg. Ljusskåpen är idealiska för visning av beläggningar, textilier, förpackningar, kosmetika och annat.