Instrument för materialanalys

Elastocon erbjuder flera instrument för materialanalys. identiPol QA2 används för kvalitetskontroll av plast. Från PerkinElmer erbjuds differentiell svepkalorimetri (DSC), termogravimetrisk analys (TGA), infraröd spektrometri med Fouriertransform (FTIR) och dynamisk mekanisk analys (DMA). Elastocon har dessutom en egen rörugn för bestämning av ask­halt och kimröks­halt, ES 14.

Instrument för kvalitets­kontroll av plast, identiPol QA2

IdentiPol QA2 erbjuder produktions­personal ett prisvärt och användar­vänligt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termoplaster.

Instrument för termogravimetrisk analys, TGA 4000

TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

Instrument för differentiell svepkalorimetri, DSC 4000

DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

FTIR-spektrometer Spectrum Two

FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

Instrument för dynamisk mekanisk analys, DMA 8000

DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

Handhållet XRF-instrument, S1 Titan

S1 Titan är ett lätt och robust handhållet XRF-instrument för snabb analys av kemiska samman­sättningar i olika material genom användning av röntgenstrålning.

Rörugn, ES 14

Rörugn ES 14 används för bestämning av ask­halt och kimröks­halt enligt ISO 247, ISO 1408, ASTM D297 och ASTM D1603.