FTIR-spektrometer Spectrum Two

FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en infraröd ljuskälla. Man kan på detta vis identifiera material. Fouriertransformen används för att konvertera datan till ett spektrum.

Infraröd (IR) spektroskopi är idealisk för kvalitativ analys av polymera råmaterial och färdiga produkter samt kvantifiering av komponenter i polymerblandningar och analys av prover i processen. IR-spektroskopi är pålitlig, snabb och kostnadseffektiv.

Vid IR-analys genomlyses provmaterialet med ljus i det infraröda våglängdsområdet. Man erhåller ett spektra som visar absorptionen av de olika våglängderna i ljuset. Varje ämne ger ett eget spektra som jämförs med referensspektra för att identifiera materialet.

Mer information

Produktblad: PerkinElmer FTIR-spektrometer Spectrum Two.pdf


Tillverkare: PerkinElmer