Instrument för kvalitets­kontroll av plast, identiPol QA2

IdentiPol QA2 erbjuder produktions­personal ett prisvärt och användar­vänligt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termoplaster.

Systemet har utformats specifikt för att ge en snabb bedömning av inkommande material och dess lämplighet för användning på produktions­linjen. Detta uppnås genom automatiserad jämförelse av nya batcher av material­ mot tidigare kontrollerade och godkända batcher.

QA2 är ett andra generationens system som erbjuder förbättrad användar­vänlighet, förbättrade funktioner och ökad produktivitet i en kompakt enhet. Detta intelligenta system optimerar själv provnings­förhållanden och operatören behöver endast mata in leverantör, material och batch-information i programvaran innan en provning körs. Inbyggd diagnostik säkerställer att provningen alltid körs under optimala förhållanden, vilket gör att operatören kan utföra annat arbete under den korta (cirka 15 minuter) provnings­tiden.

identiPol QA2-systemet har tre användnings­områden:

 • identiPol QA2 identifierar vilken typ av plastmaterial provet är tillverkat av, från ett bibliotek med vanliga termoplaster. I det här läget kan du enkelt identifiera ett material som LDPE, HDPE, PP, PA6, PA66 och så vidare.

 • identiPol QA2 bekräftar att provet är tillräckligt likt tidigare kontrollerat och godkänt material, för säker användning i produktionslinjen. Därmed säkerställs den fortsatta kvaliteten på den bearbetade produkten. I samband med provningen produceras också ett detaljerat intyg om materialets överensstämmelse för kunden.

 • identiPol QA2 jämför två kvaliteter av material för likvärdighet och rapporterar om deras likhet. Detta läge kan användas för att jämföra en homopolymer mot en sampolymer samt jämföra olika tillverkare eller leverantörer.

Hur identiPol QA2 fungerar

Provmaterialet formas först i QA2 för att producera en provkropp för mätning. Provkroppen värms sedan upp medan flera termiska egenskaper mäts av systemet – dessa egenskaper ger ett finger­avtryck från materialet, som sedan lagras för jämförelse. Finger­avtrycket jämförs sedan automatiskt med tidigare resultat och ett QIS-värde beräknas, vilket indikerar provets likhet med kända lagrade resultat (en så kallad referens­uppsättning).

QIS-värdet är en unik strategi utvecklad av Lacerta Technology och University of Bristol för att bedöma likheterna mellan provresultaten på olika material­provningar. QIS-värdet ger helt enkelt en objektiv bedömning och tar bort operatörsfel vid kvalitets­kontroll av material som just har levererats. Användning av QIS-värdet ger enkelt ett svar om materialet är jämförbart med tidigare leveranser av samma material och därmed lämpligt att använda i produktion.

Kamerafunktion

Som tillbehör har QA2 en kamera­funktion, som gör det möjligt för operatören att observera provområdet under provning. Detta är en stor hjälp vid bedömning av full smältning (hjälper till vid justering av formnings­temperaturen) samt vid kontroll av brister i provkroppen som provas. Bilderna från kameran är stämplade med temperatur och kan ses efter provning.

Med hjälp av bilderna kan antingen tidig smältning av en förorening i ett prov eller icke-smälta (t.ex. PP-föroreningar i PE) upptäckas, vilket kan bidra till en förklaring, om låga QIS-värden erhålls.

Viktiga fördelar med identiPol

Sparar tid

 • Förhindra felaktigt material som kommer in i produktionen och resulterande problem
 • Snabbt beslut i fabriken angående material­kvalitets­säkring
 • Se till att produktionen är i full kapacitet

Sparar pengar

 • Minskar risken för avfall
 • Byte till billigare leverantörer samtidigt som produkt­kvaliteten upprätthålls
 • Potentiell sänkning av försäkrings­premier

Säkrar ditt rykte

 • Förhindrar dåliga produktions­körningar som skickas till din kund
 • Visar din kund en spårbar material­överensstämmelse
 • Försvarar eventuella produktklagomål från din kund

Mer information

Produktbroschyr: identiPol_QA2_brochure.pdf

Titta på en video om identiPol QA2


Tillverkare: identiPol