Övriga hårdhetsmätare

Förutom hårdhetsmätare med Shore- och IRHD-skalor, erbjuder Elastocon även hårdhetsmätare för Pusey & Jones och Barcol samt för frukt och gelatin. Hos oss hittar du också SAUTER:s mobila hårdhetsmätare för metall.

Hårdhetsmätare Pusey & Jones

Hårdhetsmätare Pusey & Jones används för bestämning av penetrations­djupet på gummi och gummiliknande material, exempelvis gummi­valsar och standard­block av gummi med en minsta material­tjocklek på 13 mm.

Hårdhetsmätare Bareiss Barcol

Bareiss Barcol är en digital, handhållen hårdhetsmätare för hårdhetstest på platta och lätt böjda prover.

Hårdhetsmätare Bareiss Gelomat

Bareiss Gelomat mäter hårdhet och motstånd på flexibla material som gelatin, gelatinkapslar, play dough (leklera) med mera.

Hårdhetsmätare för frukt, HPE II Fff

HPE II Fff är en digital, handhållen hårdhetsmätare för bestämning av hårdhet hos fruktkött.

Bareiss hårdhetsmätare för kulintrycksmetod och Rockwell, 3106

Hårdhetsmätare 3106 för kulintrycksmetod och Rockwell är en modulär hårdhetsmätare för bland annat plast, metall och byggmaterial.

Hårdhetsmätare för metaller, SAUTER HN-D

Hårdhetsmätaren SAUTER HN-D är av penntyp för mobil hårdhetsmätning av metaller enligt Leeb-skalan.

Hårdhetsmätare för metaller, SAUTER HK-D

Hårdhetsmätaren SAUTER HK-D är en mobil premiummodell för provning av metaller. I jämförelse med stationära hårdhetsmätare av bordsmodell med en intern sensor, erbjuder SAUTER HK-D högsta möjliga rörlighet och flexibilitet.