Automatisk hårdhets- och densitetsmätare, HDA 150

HDA 150 är en automatisk hårdhets- och densitets­mätare för mjukt gummi samt produkter av naturgummi med mera.

Det automatiserade systemet utför hårdhets­mätning på upp till 50 prover med en digital Shore A-durometer. Efter hårdhets­mätningen fortsätter systemet med densitets­mätning. Proverna kasseras automatiskt efter provningen.

Standarder

Den automatiska hårdhets- och densitets­mätaren överens­stämmer med följande standarder:

  • Hårdhet enligt ISO 7619, ISO 868 och ASTM D2240.
  • Densitetsprovning enligt ISO 2781, ISO 1183-1 och ASTM D1817.

Egenskaper

  • Vertikal provhållare för upp till 50 st prover i diameter Ø 36–42 / tjocklek 6 mm.
  • 1 timmes driftstid för 50 st prover.
  • Våta och torra operationer hanteras av två separata gripare för att förhindra förorening av efter­följande prover.
  • Vätskenivån i densitets­glaset övervakas och regleras direkt.
  • Flera sensorer kontrollerar processen.
  • Datahantering via Ethernet.

Mer information

Produktblad: Bareiss HDA 150.pdf


Tillverkare: Bareiss