Hårdhetsmätare HPE II, Shore

HPE II är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

Mätaren har både en optisk och akustisk signal, det finns möjlighet till seriellt gränssnitt och med en pc-kabel kan mätvärdena tankas över till en dator. Mätaren har ett minne på 300 mätningar i handenheten.

Alla mätvärden sparas automatiskt efter avslutad mätning. Displayen visar ett ”M” vilket står för minne (memory). Den sparade datan överförs via datautgång RS 232 till en dator. Minnet i handenheten töms per automatik efter överföringen.

HPE II kan också användas med det manuella stativet BS 61.

Mätskalor

Shore A, B, O, C, D, DO, OO, OOO
samt Bareiss Variant C (Asker C), Densimeter

Standarder

  • ISO 7619
  • ISO 868
  • ASTM D2240
  • SRIS 0101

Mer information

Produktblad: Bareiss HPE II.pdf

Titta på Bareiss video om hårdhetsmätare HPE II

Relaterade artiklar


Tillverkare: Bareiss