Övrig mekanisk provning

För övrig mekanisk provning erbjuder Elastocon dispersionsprovare för bestämning av kimröksdispersion, digitala styvhets­mätare för provning av textil­materials styvhet enligt ASTM D4032 samt torsionsprovare för metall med kapacitet från 1000 till 3000 Nm.

Dispersionsprovare DisperTester 3000

Dispersionsprovare DisperTester 3000 är det mest avancerade och lättanvända instrumentet för att bestämma kimröksdispersion och ger överlägsen överensstämmelse, reproducerbarhet och repeterbarhet.

Styvhetsmätare för textilmaterial, ES 22

ES 22 är en digital styvhets­mätare som används för provning av textil­materials styvhet enligt ASTM D4032.

Torsionsprovare för metall

Tinius Olsens torsionsprovare för metall finns i modeller med kapacitet från 1000 till 3000 Nm.